Młody Jurysta

 

Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie "Młody Jurysta" jest ogólnopolskim recenzowanym pismem naukowym wydawanym w formie elektronicznej od 2013 r. Jest dedykowany studentom, absolwentom i doktorantom WPiA UKSW oraz wydziałów prawa i administracji innych uniwersytetów. Umożliwia młodym naukowcom publikację artykułów naukowych, glos, przeglądów orzecznictwa i recenzji pod opieką merytoryczną uznanych autorytetów w różnych dziedzinach prawa.

Czasopismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Artykuły opublikowane w Młodym Juryście objęte są warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe  

 

eISSN: 2353-1185

DOI: 10.21697/mj

Kolegium Redakcyjne:

Redaktor Naczelny: Marek Michalski

Redaktor Naukowy: Justyna Dąbrowska

Rada Programowa:

Irena Lipowicz, Maria Szczepaniec, Anna Tarwacka, Marek Świerczyński, Piotr Zapadka, Michał Będkowski-Kozioł, Marcin Wielec

Adres Redakcji:

Młody Jurysta

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji

ul. Wóycickiego 1/3 bud. 17

01-938 Warszawa

Kontakt: młody.jurysta@uksw.edu.pl

Informacje o Kwartalniku: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/mj

Regulamin: https://czasopisma.uksw.edu.pl/pliki/mj/regulamin.pdf

Ważne informacje dla Autorów: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/mj/about/submissions

Zasady redakcji tekstów: https://czasopisma.uksw.edu.pl/pliki/mj/zalacznik1.pdf

Oświadczenia Autorów: https://czasopisma.uksw.edu.pl/pliki/mj/zal_2.docx

Formularz recenzji: https://czasopisma.uksw.edu.pl/pliki/mj/zal_4.docx

Zasady recenzji tekstów: https://czasopisma.uksw.edu.pl/pliki/mj/zalacznik3.pdf

W przypadku uzyskania pozytywnej recenzji Autor/Autorzy podpisują Umowę o publikację artykułu z Wydawnictwem Naukowym UKSW:

Umowa: https://czasopisma.uksw.edu.pl/pliki/mj/zal_5_umowa_en.docx

Załącznik: https://czasopisma.uksw.edu.pl/pliki/mj/zal_5_za%C5%82_do_umowy_en.docx

Open Access Policy: https://czasopisma.uksw.edu.pl/pliki/mj/oa.pdf

Aktualny numer: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/mj/issue/current

Archiwalne numery: 

- do 2017 r.: w tabeli poniżej

- od 2017 r.: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/mj/issue/archive

Facebook https://www.facebook.com/mlodyjurysta

Wydawca:

Wydawnictwo UKSW

ul. Dewajtis 5, domek nr 2

01-815 Warszawa

Dyrektor: Elżbieta Sobczak

tel. 22 561 88 35

fax 22 561 89 11

e-mail: dyrektorwyd@uksw.edu.pl, wydawnictwo@uksw.edu.pl

 

Młody Jurysta - Publikacje

Numer 1/Wrzesień/2013
Numer 2/Grudzień/2013
Numer 1/Marzec/2014
Numer 2/Czerwiec/2014
Numer 3/Wrzesień/2014
Numer 4/Grudzień/2014
Numer 1/Marzec/2015
Numer 2/Czerwiec/2015
Numer 3/Wrzesień/2015
Numer 4/Październik/2015
Numer 1/Marzec/2016 
Numer 2/Czerwiec/2016
Numer 3/Wrzesień/2016
Numer 4/Grudzień/2016
Numer 1/Marzec/2017

 

Czasopismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści na platformie CZASOPISMA.UKSW.EDU.PL zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Do pobrania

Regulamin - Młody Jurysta
Młody Jurysta - Zasady redakcji tekstów
Młody Jurysta - Formularz recenzji
Formularz Oświadczenia Autorów - Młody Jurysta
Młody Jurysta - Zasady recenzji tekstów

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach