Młody Jurysta

 

Młody Jurysta

ISSN 2353-1185

 

E-mail:

mlody.jurysta@uksw.edu.pl
 

Redaktor Naczelny:

Prof. dr hab. Marek Michalski, Dziekan WPiA UKSW

 

Redaktor Naukowy:

Dr Justyna Dąbrowska

 

Rada Programowa:

Dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW

Dr hab. Maria Szczepaniec, prof. UKSW

Prof. dr hab. Anna Tarwacka,

Dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW

Dr hab. Piotr Zapadka, prof. UKSW

Dr Michał Będkowski-Kozioł

Dr hab. Marcin Wielec

 

Adres Redakcji

Młody Jurysta

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydział Prawa i Administracji

ul. Wóycickiego 1/3 bud. 17

01-938 Warszawa

 

Opis:

Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW ?Młody Jurysta? jest ogólnopolskim recenzowanym pismem naukowym wydawanym w formie elektronicznej od 2013 r. przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Obecnie jest pismem dedykowanym Studentom, Absolwentom i Doktorantom WPiA UKSW i wydziałów prawa i administracji innych uniwersystetów.

Kwartalnik jest miejscem, w którym młodzi naukowcy mogą publikować artykuły, glosy, studia, przeglądy orzecznictwa oraz recenzje pod opieką merytoryczną uznanych autorytetów w różnych dziedzinach prawa.

?Młody Jurysta? ukazuje się w cyklu kwartalnym, zawsze ostatniego dnia miesiąca (marzec, czerwiec, wrzesień oraz grudzień).

 

Informacje o Kwartalniku: http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/mj/about

Archiwalne numery: 

- do 2017 r.: w tabeli Do pobrania (poniżej)

- od 2017 r.: http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/mj/issue/archive

 

Aktualności dotyczące Kwartalnika można znaleźć także pod adresem: https://www.facebook.com/mlodyjurysta

 

Ważne informacje dla autorów:

Wszystkie prace są przyjmowane wyłącznie pod adresem mlody.jurysta@uksw.edu.pl. 

Do każdego zgłoszenia pracy naukowej należy dołączyć:

  • artykuł naukowy zapisany w formacie docx.
  • skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia autora
  • streszczenie artykułu w j. polskim oraz w j. angielskim (nie dłuższe niż 3/4 strony)
  • krótką notatkę o autorze
  • nr telefonu kontaktowego oraz adres e-mail

Więcej informacji i wytyczne dla autorów znajdziecie Państwo w Regulamnie Kwartalnika oraz Zasadach redakcji tekstów w tabeli Do pobrania oraz: http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/mj/about/submissions#onlineSubmissions

Wzór oświadczenia autora: http://czasopisma.uksw.edu.pl/pliki/mj/formularz_oswiadczenia.pdf oraz w tabeli Do pobrania.

Młody Jurysta - Publikacje

Numer 1/Wrzesień/2013
Numer 2/Grudzień/2013
Numer 1/Marzec/2014
Numer 2/Czerwiec/2014
Numer 3/Wrzesień/2014
Numer 4/Grudzień/2014
Numer 1/Marzec/2015
Numer 2/Czerwiec/2015
Numer 3/Wrzesień/2015
Numer 4/Październik/2015
Numer 1/Marzec/2016 
Numer 2/Czerwiec/2016
Numer 3/Wrzesień/2016
Numer 4/Grudzień/2016
Numer 1/Marzec/2017

 

Czasopismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści na platformie CZASOPISMA.UKSW.EDU.PL zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Do pobrania

Regulamin - Młody Jurysta
Młody Jurysta - Zasady redakcji tekstów
Młody Jurysta - Formularz recenzji
Formularz Oświadczenia Autorów - Młody Jurysta
Młody Jurysta - Zasady recenzji tekstów

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach