Konsultacje

Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

prof. dr hab. Jarosław Majewski

dyżur: piątek, godz. 13.00-14.30; pokój 1753, bud. 17;

email: j.majewski@uksw.edu.pl

------------------------------------------------------------------------------------

prof. UKSW dr hab. Maria Szczepaniec

dyżur: poniedziałek godz. 11.15-11.30, sala 321, bud. 21.

                                godz. 13.00-13.15, sala 321, bud. 21.

piątek (zjazdy pr.niest.): godz. 18.15-19.15, sala 1731, bud. 17.

email: m.szczepaniec@uksw.edu.pl

------------------------------------------------------------------------------------

dr Julia Kosonoga - Zygmunt

w roku akademickim 2019/2020 przebywa na urlopie

email: j.zygmunt@uksw.edu.pl  

------------------------------------------------------------------------------------

dr Adam Błachnio

dyżur: Kierunek Prawo stacjonarne - poniedziałek 18:20-19.50, sala 1721, bud. 17.

Pan dr Adam Błachnio prosi o wcześniejszy kontakt mailowy przed dyżurem.

email: a.blachnio@uksw.edu.pl

------------------------------------------------------------------------------------

dr Michał Rams

dyżur: Kierunek Prawo stacjonarne - piątek, w godz. 13.30-15:00, pokój 1721 bud. 17.

email:  michal.rams84@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------

dr Piotr Zakrzewski

dyżury: Kierunek Prawo stacjonarne - poniedziałek w godz. 20.00-21.30 sala 1761 bud. 17.

email: p.d.zakrzewski@uksw.edu.pl

------------------------------------------------------------------------------------

dr Justyna Żylińska

dyżur: Kierunek Prawo niestacjonarne - niedziela (zjazd prawa), w godz. 9.15-9.45, w sali 316 bud. 21.

email: j.zylinska@op.pl

------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje z doktorantami:

1. Łukasz Rosiak

dyżur: Administracja stacjonarna I stopień, środa - semestr letni

email: 88luker@gmail.com

2. Maria Grotowska,

dyżur: prawo niestacjonarne II rok godzina 18.30-19 (w dniu zjazdów)

Pan Maria Grotowska prosi o wcześniejszy kontakt mailowy przed dyżurem.

email: m.grotowska6@gmail.com

3. Damian Skowron,

dyżur: Administracja stacjonarna I stopień, środa - semestr letni środa 16:45 - 17:30, sala 314, bud. 21.

Pan mgr Damian Skowron uprzejmie prosi o wcześniejszy kontakt mailowy przed dyżurem.

email: dam.skowron@gmail.com

4. Janusz Strankowski,

dyżur: Administracja niestacjonarna II rok, niedziele zjazdowe - semestr letni, godz. 14.00-15.0, pokój 1721 w bud. 17.

Pan mgr Janusz Strankowski prosi o wcześniejszy kontakt mailowy przed dyżurem.

email: jstrankowski@dms.net.pl

5. Paulina Sawa,  

dyżur: Prawo niestacjonarne II rok, niedziele zjazdowe, godz. 15.00-16.30, pokój 1721 w bud. 17.

Pani mgr Paulina Sawa prosi o wcześniejszy kontakt mailowy przed dyżurem.

email: psawa@wp.pl

6. Aleksandra Młoczkowska,  

dyżur: Prawo niestacjonarne II rok, niedziele zjazdowe godz. 16.30 -17.30, pokój 1721 w bud. 17

Pani mgr Aleksandra Młoczkowska prosi o wcześniejszy kontakt mailowy przed dyżurem.

email: o.mloczkowska@gmail.com

7. Aleksandra Milanowicz,

dyżur: Prawo stacjonarne, poniedziałek godz. 16.00 - 16:30, pokój 1721 w bud. 17.

email: aleksandramilanowicz@gmail.com

8. Weronika Stawińska

dyżur: Prawo niestacjonarne II rok, niedziele zjazdowe godz. 13.00 - 13.30, pokój 1721 w bud. 17

Pani mgr Weronika Stawińska prosi o wcześniejszy kontakt mailowy przed dyżurem.

email: stawinska.weronika@gmail.com

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach