Konsultacje

Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019:

prof. dr hab. Jarosław Majewski

dyżur: piątek, godz. 13.00-14.00; pokój 1753, bud. 17;

email: j.majewski@uksw.edu.pl

------------------------------------------------------------------------------------

prof. UKSW dr hab. Maria Szczepaniec

dyżur: piątek (zjazdy prawa) godz. 18.20, pokój 1731, bud. 17.

email: m.szczepaniec@uksw.edu.pl

------------------------------------------------------------------------------------

dr Julia Kosonoga - Zygmunt

w roku akademickim 2018/2019 przebywa na urlopie

email: j.zygmunt@uksw.edu.pl  

------------------------------------------------------------------------------------

dr Adam Błachnio

dyżur: Kierunek Prawo stacjonarne - poniedziałek 18.15-19.00, pokój 1761, bud. 17.

Pan dr Adam Błachnio prosi o wcześniejszy kontakt mailowy przed dyżurem.

email: a.blachnio@uksw.edu.pl

------------------------------------------------------------------------------------

dr Michał Rams

dyżur: Kierunek Prawo stacjonarne - środa, w godz. 15.00-16.30, pokój 1721 bud. 17.

email:  m.rams@uksw.edu.pl

------------------------------------------------------------------------------------

dr Piotr Zakrzewski

dyżury: Kierunek Prawo stacjonarne - poniedziałek w godz. 12.30-13.15 oraz piątek w godz. 09:30-10-15, pokój 1721 bud. 17.

email: p.d.zakrzewski@uksw.edu.pl

------------------------------------------------------------------------------------

dr Justyna Żylińska

dyżur: Kierunek Prawo niestacjonarne - niedziela (zjazd prawa), w godz. 11.15-11.45, pokój 321 bud. 21.

email: j.zylinska@op.pl

------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje z doktorantami:

1. Łukasz Rosiak

dyżur: Administracja stacjonarna I stopień, środa godz. 16.30-16.45, pokój 308 bud. 21.

email: 88luker@gmail.com

2. Maria Grotowska,

dyżur:

email:

3. Damian Skowron,

dyżur: Administracja stacjonarna I stopień, środa godz. 16.45-18.30, pokój 308 bud. 21.

email: dam.skowron@gmail.com

4. Janusz Strankowski,

dyżur: Prawo niestacjonarne II rok, niedziele zjazdowe, godz. 11.20-12.20, pokój 1721 w bud. 17.

Pan mgr Janusz Strankowski prosi o wcześniejszy kontakt mailowy przed dyżurem.

email: jstrankowski@dms.net.pl

5. Paulina Sawa,  

dyżur: Prawo niestacjonarne II rok, niedziele zjazdowe, godz. 9:45-11:30, pokój 1721 w bud. 17.

Pani mgr Paulina Sawa prosi o wcześniejszy kontakt mailowy przed dyżurem.

email: psawa@wp.pl

6. Aleksandra Młoczkowska,  

dyżur: Prawo niestacjonarne II rok, niedziele zjazdowe godz. 13.00 -14.00, pokój 1721 w bud. 17

Pani mgr Aleksandra Młoczkowska prosi o wcześniejszy kontakt mailowy przed dyżurem.

email: o.mloczkowska@gmail.com

7. Aleksandra Milanowicz,

dyżur: niedziela (zjazd administracji) godz. 14.30 - 15.00, pokój 1721, bud. 17.

email: aleksandramilanowicz@gmail.com

8. Weronika Stawińska

dyżur: niedziela (zjazd administracji) godz. 12.30 - 13.30, pokój 1721, bud. 17.

Pani mgr Weronika Stawińska prosi o wcześniejszy kontakt mailowy przed dyżurem.

email: stawinska.weronika@gmail.com

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach