Opłaty za studia

 

 

ROK AKADEMICKI 2021/2022

Zarządzenie nr 127/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 82/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów

Zarządzenie Nr 82/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawanie dokumentów związanych z tokienm studiów i kształceniem doktorantów

 

ROK AKADEMICKI 2020/2021

Zarządzenie Nr 46/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów

 

ROK AKADEMICKI 2019/2020

Zarządzenie nr 27/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich, za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne

 

 

ROK AKADEMICKI 2018/2019

Zarządzenie Nr 29/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019

ROK AKADEMICKI 2017/2018

Zarządzenie Nr 46/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach