Moduł kształcenia - "Poradnia Prawna"


?Poradnia Prawna? stanowi innowacyjny moduł kształcenia oparty na elementach praktycznych, w ramach którego każdy student uczestniczy w zajęciach ogólnych dotyczących specyfiki zawodu prawnika oraz w wybranych przez siebie zajęciach sprofilowanych dotyczących problematyki prawa prywatnego, karnego, administracyjnego oraz prawa pracy. Uzyskane umiejętności studenci wykorzystują w działającej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UKSW poprzez udzielanie bezpłatnych porad prawnych osobom niemogącym skorzystać z profesjonalnego wsparcia adwokata lub radcy prawnego. Celem modułu jest rozwinięcie u studentów prawa pożądanych na współczesnym rynku zawodów prawniczych umiejętności praktycznych, interpersonalnych oraz negocjacyjnych. Moduł stanowi doskonałe uzupełnienie praktyczne dla podstawowego, akademickiego modelu nauczania.

 

Finansowanie modułu:

W roku akademickim 2014/2015 moduł Poradni Prawna realizowany jest w ramach projektu ?Poprawa jakości kształcenia studentów prawa poprzez wprowadzenie elementu praktycznego? finansowanego ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Moduł wspierany jest także przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Koordynatorzy modułu ?Poradnia Prawna?:

dr Aneta Jakubiak - Mirończuk - koordynator modułu

mgr Monika Horna - referent ds. monitoringu i sprawozdawczości na WPiA UKSW - koordynator

mgr Dorota Śladowska - referent ds. rozliczeń finansowych

mgr Anna Jankowska - specjalista ds. księgowości i funduszy

mgr Katarzyna Smagieł - starszy referent ds. administracyjnych

Rafał Michalik - referent ds. monitoringu i sprawozdawczości na WPiA UKSW - koordynator

Aleksandra Płatek - referent ds. administracyjnych

Paulina Sawa - referent ds. Poradni Prawnej

 

WSPIERAJĄ NAS:

                     

 
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach