O katedrze

Katedra Regionalnych Studiów Strategicznych skupia badaczy specjalizujących się w problematyce filozofii politycznej, geopolityki, bezpieczeństwa oraz studiów regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru euroatlantyckiego, a w jego ramach Europy Środkowowschodniej, rozumianej jako cywilizacyjne dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Grono pracowników Katedry tworzą teoretycy oraz czynni pracownicy służby dyplomatycznej. Katedra prowadzi zajęcia akademickie oraz prace badawcze w kilku językach kongresowych. Działalność Katedry wpływa na umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji UKSW.

 

Oferta dydaktyczna Katedry obejmuje następujące zajęcia akademickie:

wykłady i ćwiczenia:   Filozofia polityki,   Geografia gospodarcza i polityczna świata,    Podstawy instytucjonalne Unii Europejskiej,   Polityka zagraniczna głównych sąsiadów Polski,   Regionalizm w stosunkach międzynarodowych,   Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej,   Tendencje autonomiczne regionów

konwersatoria:   Eastern Europe in International Politics,   Economic and Political Geography of the World,   European Integration in 20th & 21st Century,   United States of America: Values and Institutions,   What Is Europe? Identity through Diversity,   The Concept of Russian World on the Post-Soviet Area: From Theory to Practice

seminaria licencjackie i magisterskie

konsultacje doktoranckie

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach