Kierownik Studiów Doktoranckich

Od roku akademickiego 2016/2017 funkcję Kierownika Studiów Doktoranckich w zakresie Prawa pełni:

Ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. UKSW -
doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa międzynarodowego publicznego; kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego WPiA UKSW; od 2013 r. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej; sędzia Sądu Metropolitalnego w Warszawie; członek Rady Prawnej KEP od 2006 r.; autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa wyznaniowego, konkordatowego i ochrony praw człowieka; w 2006 r. odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność naukowo-dydaktyczną; wyróżniony przez Rektora UKSW nagrodą za działalność organizacyjną oraz naukowo-dydaktyczną (2001 r., 2004 r., 2008 r., 2011 r.)

 

SEKRETARIAT STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH
W ZAKRESIE PRAWA

Wydział Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, Sekretariat Studiów Doktoranckich 
Ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17, 01-938 Warszawa, p. 1703A (parter),  tel. + 48 22 569 97 31

studia.doktoranckie.prawo@uksw.edu.pl

mgr Kamila Korytkowska

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek  - nieczynne
wtorek, środa  -   12.00-15.00
czwartek, piątek -  9.00-12.00

Doktoraty z tzw. "wolnej stopy" - tel. +48 22 569 96 50


 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach