Program studiów

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Uchwała nr 173/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu i Programu stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji UKSW

Uchwała nr 174/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu i Programu niestacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji UKSW

Uchwała nr 179/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodów doktorskich przez studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UKSW

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach