Zebrania Naukowe Katedry

Otwarte zebrania Katedry Prawa Karnego (połączone z seminarium doktorskim prowadzonym przez prof. dr hab. Jarosława Majewskiego):

 

Rok akademicki 2018/2019

W dniu 12 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem"Karalność w strukturze przestępstwa w polskim prawie karnym" zawierający tezy przygotowywanej rozprawy habilitacyjnej przedstawi Pan dr Piotr Zakrzewski.

W dniu 24 kwietnia 2019 roku (środa) o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem "Przyjęcie zlecenia jako typ czynu zabronionego. Analiza problematyki na tle projektu nowelizacji kodeksu karnego z dnia 5 kwietnia 2019 roku" przedstawił Pan dr Piotr Zakrzewski.

W dniu 20 marca 2019 roku (środa) o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem "Karnoprawne aspekty obrotu kryptowalutami - wprowadzenie do problematyki" przedstawił Pan Damian Skowron.

W dniu 20 lutego 2019 roku (środa) o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem "Nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w kontekście podstawowych zasad prawa represyjnegoprzedstawił Pan dr Michał Rams.

W dniu 16 stycznia 2019 roku (środa) o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem "Sprawca przestępstwa jako jedyny reprezentant pokrzywdzonego podmiotu zbiorowego. Aspekt materialno- i procesowo prawnyprzedstawili Pan dr Adam Błachnio i Pani Aleksandra Milanowicz.

W dniu 05 grudnia 2018 roku (środa) o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem "Wpływ myśli F. von Liszta i J. Makarewicza - czołowych reprezentantów socjologicznej szkoły prawa karnego na dogmatykę XXI w." przedstawiła Pani Weronika Stawińska.

W dniu 07 listopada 2018 roku (środa) o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem "Konsekwencje przekroczenia granic rzeczywistej oraz urojonej obrony koniecznej" przedstawił Pan prof dr hab. Jarosław Majewski.

 

Rok akademicki 2017/2018

W dniu 21 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem "Problematyka prounijnej wykładni przepisów prawa karnego materialnego na przykładzie problemów przepisów wykonujących rozporządzenie MAR oraz MAD II" przedstawi Pan dr Michał Rams.

W dniu 25 kwietnia 2018 roku (środa) o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem "Standard wykonywania zawodu lekarza a wina lekarza" przedstawił Pan dr Piotr Zakrzewski.

W dniu 22 marca 2018 roku o godzinie 16:45 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem "Circumstances excluding punishability after committing a crime in German criminal law" przedstawiła Research Assistant Judith Hirnstein (Chair of German and European Criminal and Criminal Procedural Law International Criminal Law as well as Comparative Criminal Law, Chair of Prof. Dr. Arndt Sinn, University in Osnabrück).

W dniu 21 lutego 2018 roku o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem "Prawnokarne aspekty plagiatu" przedstawiła Pani Elżbieta Chojnowska.

W dniu 17 stycznia 2018 roku o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem "Wybrane aspekty przestępstwa fałszerstwa intelektualnego faktury (art. 271a k.k.)." przedstawił Pan dr Adam Błachnio.

W dniu 13 grudnia 2017 roku o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem "Typologia przestępstw - propozycja nowego ujęcia niektórych problemów." przedstawił Pan dr Piotr Zakrzewski.

W dniu 22 listopada 2017 roku o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem "Czynny żal po dokonaniu przestępstwa - analiza dogmatyczna i teoretyczna" przedstawiła Pani Aleksandra Młoczkowska.

W dniu 18 października 2017 roku o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem ?Wybrane problemy z zakresu przestępstwa oszustwa podatkowego" przedstawił Pan dr Michał Rams.

Rok akademicki 2016/2017

W dniu 24 maja 2017 roku o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem ?Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę orzekany w ramach środków związanych z poddaniem sprawcy próbie" przedstawiła Pani Marlena Olszewska.

W dniu 26 kwietnia 2017 roku o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem "Idea wtórnej legalizacji" przedstawił prof. dr hab. Jarosław Majewski.

W dniu 5 kwietnia 2017 roku o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem "Istota nowelizacji art. 209 k.k." przedstawił Pan Łukasz Rosiak.

W dniu 1 marca 2017 roku o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem "Treść zamiaru w prawie karnym. O niezamierzonych konsekwencjach nowelizacji art. 28 § 1 k.k." przedstawił dr Piotr Zakrzewski.

W dniu 25 stycznia 2017 roku o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem "Nowe ujęcie instytucji warunkowego zawieszenia kary" przedstawiła Pani Paulina Sawa.

W dniu 14 grunia 2016 roku o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem "Czy konstrukcja czynu ciągłego w kodeksie karnym skarbowym obejmuje zachowania nieumyślne?" przedstawił Pan Michał Zacharski.

W dniu 16 listopada 2016 roku o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem "Zaprzeczenia znamion modyfikujących w opisie typu czynu zabronionego o charakterze podstawowym - analiza krytyczna" przedstawił prof. dr hab. Jarosław Majewski.

W dniu 26 października 2016 roku o godzinie 15:00 w sali Rady Wydziału referat pod tytułem "O potrzebie posługiwania się konstrukcją błędu co do okoliczności wyłączających karalność. Uwagi de lege ferenda." przedstawił dr Piotr Zakrzewski.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach