INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW NIEETATOWYCH

W związku z wytycznymi Prorektor ds nauczania i studenckich osoby, które zostały wskazane przez Kierowników Katedr do prowadzenia zajęć w ramach umów zlecenia w roku 2022/2023 zobowiązane są przekazać następujące dokumenty:

1. Osoby wskazane do prowadzenia tego samego przedmiotu co w roku ubiegłym, zobowiązane są do złożenia wyłącznie podania o zatrudnienie.

2. Osoby zatrudnione w roku ubiegłym, które mają prowadzić inny przedmiot, zobowiązane są do złożenia karty przedmiotu i podania o zatrudnienie.

3. Osoba, która nie prowadziła zajęć w roku ubiegłym, zobowiązana jest do dostarczenia kompletu dokumentów tj.: podanie o zatrudnienie, kwestionariusz osobowy, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, skróconą kartę przedmiotu.

1)   Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UKSW. W podaniu należy wskazać przedmioty wraz z forma zajęć. Podanie musi być zaakceptowane przez Kierownika Katedry (wzór w załączeniu oraz dostępny na stronie internetowej w zakładce Pracownicy  Aktualności).

2)   Kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu oraz dostępny na stronie internetowej w zakładce Pracownicy  Aktualności).

3)   Karta przedmiotu (wzór w załączeniu oraz dostępny na stronie internetowej w zakładce Pracownicy ? Aktualności).

4)   Wykaz publikacji.

5)   Oświadczenie do celów składkowych i podatkowych oraz oświadczenie zleceniobiorcy do celów rozliczeń z ZUS (dostępne na stronie http://uksw.edu.pl/pl/umowy-cywilno-prawne).

Ponadto do Sekretariatu Prorektora, wraz z umową, powinny zostać przesłane także kopie dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie uprawniające do prowadzenia wskazanego przedmiotu.

Dokumenty będą przekazane do Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia wraz z przygotowaną umową zlecenia.

Uzupełnione dokumenty dla wszystkich osób z Katedry proszę przekazać w nieprzekraczalnym terminie 15 września do Kierownika Dziekanatu, pokój 1725.

                                                                                              

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach