Filozoficzne Aspekty Prawa Karnego

Brak dostępnego opisu zdjęcia.Brak dostępnego opisu zdjęcia.Szanowni Państwo,


W imieniu Koła Naukowego Prawa Karnego Materialnego mamy zaszczyt zaprosić na trzecią edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Filozoficzne aspekty prawa karnego, tym razem pod hasłem: "Nowe rozwiązania legislacyjne w świetle teorii i filozofii prawa karnego", która odbędzie się 11 grudnia 2019 roku w sali 327 w bud. 21 przy kampusie Wóycickiego 1/3 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

OKN Filozoficzne aspekty prawa karnego "Nowe rozwiązania legislacyjne w świetle teorii i filozofii prawa karnego" ma na celu przybliżenie ważnej roli nauki prawa karnego we współczesnym świecie, ponieważ nie powinno się tworzyć prawa z pominięciem osiągnięć teoretycznych. Istotna jest również dbałość o spójność przedmiotu normowania i oczekiwanych rezultatów projektowanego rozwiązania prawnego. Owej spójności nie da się osiągnąć pomijając nurty myślowe w prawa karnego, które współtworzą filozofię tej gałęzi prawa.

Poniżej przedstawiamy przykłady projektów i uchwalonych ustaw, których treść wymaga podjęcia debaty merytorycznej:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3451&fbclid=IwAR0I45bo2foqtPe7f3L1lcYNqVYXkIewtdm-BvqGIZV45s3whhc_uays0sQ

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3386&fbclid=IwAR1U7sms510ByRgrUuxAWzo-A6TdrCIfhbga55Yh1oY5YAmONKeXtTbTAWg

https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3665&fbclid=IwAR1nje74gUbFPLnb4lKxDiYB2qP0JL8Xe7S3F_XiamyT2C8CzGmzg4hyDuI

Zaznaczamy, że możliwe jest również zgłaszanie autorskich propozycji konstrukcji prawnych, które zdaniem autora powinny stać się elementem porządku prawnego. Propozycja powinna zostać poddana analizie w świetle nurtów filozoficznych i teoretycznych w prawie karnym.


Zgloszenia należy przesyłać przez poniższy formularz do dnia 30 listopada 2019r

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeesV9c4M_nC36LZZ943DXywn0HPu1ZouWVNPeBrp5WuPdz8w/viewform?fbclid=IwAR2iTOevNjuNeahdeUa1EMipaX0k15O0psuKOjHTkHgfm384KbcwZAnjpEo

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 4 grudnia 2019r poprzez ogłoszenie listy prelegentów na stronie wydarzenia.


- Dopuszczamy możliwość wygłoszenia referatu we współautorstwie
- Jedyną możliwością wygłoszenia referatu osobiście
- udział czynny i bierny jest bezpłatny
- udział czynny i bierny jest certyfikowany zaświadczeniami

Zapraszamy!

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach