Master in International Relations

Administracja - staże

"Administracja na tak! - rozwój kompetencji praktycznych
na kierunku Administracja Wydziału Prawa i Administracji UKSW"

Nr POWR.03.01.00-00-S114/17

Jeżeli jesteś Studentką lub Studentem II lub III roku pierwszego stopnia stacjonarnych studiów na kierunku Administracja to jest informacja właśnie dla Ciebie!

Wydział Prawa i Administracji UKSW rozpocznie wkrótce rekrutację na płatne staże w ramach projektu "Administracja na tak!". Celem stażu jest podniesienie Twoich kompetencji i umiejętności, które będziesz mógł wykorzystywać także po skończeniu studiów. Do stażu mogą przystąpić zarówno Studenci, którzy odbyli już obowiązkowe praktyki, jak i Ci którzy jeszcze w nich nie uczestniczyli.

Staże odbywać będą się w 2017-2018 r. w podmiotach (urzędach) zespolonej administracji rządowej województwie mazowieckim (np. wojewódzki inspektoracie nadzoru budowlanego; wojewódzkim inspektoracie weterynarii; wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej; wojewódzkim inspektoracie farmaceutycznym, wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego) a także delegaturach tych urzędów. Podmioty te stanowią część administracji rządowej, w której wykorzystuje się podobne procedury kancelaryjne jak w przypadku urzędów samorządowych. Nabywając umiejętności pracy w takich urzędach zwiększasz również szanse na zatrudnienie w urzędach samorządowych po ukończeniu studiów. Staż w wybranej przez Ciebie instytucji jest także szansą na ?przetestowanie? ewentualnego przyszłego pracodawcy.

Nie pracujesz za darmo! Wszystkie staże są płatne. Pracujesz 20 godzin tygodniowo, 80 godzin miesięcznie. Staż trwa 360 godzin i jest realizowany przez 4,5 miesiąca. Całkowite wynagrodzenie za każdy staż wynosi 6660 zł brutto (18,5 zł/godz.).

 

Nabór do projektu rozpoczynamy wkrótce. Warunkami uczestnictwa w projekcie są:

 

1) bycie studentem II lub III roku pierwszego stopnia stacjonarnych studiów na kierunku administracja

2) zakwalifikowanie się na staż w oparciu o Twoje zgłoszenie (o dostępie do stażu decyduje lista rankingowa oparta o średnią ocen z dotychczasowego przebiegu studiów, jednak miejsc jest bardzo dużo)

3) brak uczestnictwa w stażu z tego projektu

 

Wkrótce na Wydziale w tym jego stronie internetowej pojawią się kolejne informacje.

Jeżeli jednak chcesz otrzymać informacje o ich pojawieniu się jako pierwszy, wyślij swoje zainteresowanie na adres kierownika projektu:

r.medrzycki@uksw.edu.pl

 

Jeżeli jednak nie jesteś studentem kierunku administracja, nie przejmuj się, Ty także możesz uczestniczyć w stażach dedykowanych kierunkowi Prawo i Stosunki międzynarodowe WPiA UKSW.

Pieniądze na staże pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach