Program studiów

Celem Studiów podyplomowych Ochrona Danych Osobowych w Kościele jest zdobycie kompleksowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z obszaru praw i obowiązków kościelnych osób prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności w  związku z wejściem w życie nowych, restrykcyjnych regulacji europejskich (RODO) i polskich przepisów (nowa ustawa).

Przedmiotem analizy w ramach studiów będą prawa osób, których dane są przetwarzane z uwzględnieniem nowych zasad ?przejrzystego informowania? i ?prawa do bycia zapomnianym?, a także prawa stron sporu do sprostowania i sprzeciwu. Nowe prawa i obowiązki  zostaną przedstawione przez ekspertów w odniesieniu do sądów kościelnych, archiwów i kancelarii parafialnych.

Założeniem studiów będzie przeniesienie ogólnych zasad regulacji i treści przepisów na kwestie edukacji i wychowania, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej świadczonej przez podmioty kościelne oraz bliskie im stowarzyszenia i fundacje, w tym Caritas.

Słuchacze zdobędą również wiedzę z obszarów:

a)      Bezpieczeństwo informacji w standardzie ISO 27001

b)      Cyberbezpieczeństwo w działalności podmiotów kościelnych

c)      Przestępstwa przeciwko ochronie danych osobowych i ochronie informacji.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona sytuacjom nagłych zagrożeń i cyberataków, np. masowego wycieku danych wiernych.

Program studiów obejmuje także ochronę danych osób duchownych i osób zatrudnionych przez Kościół, w tym ochronę czci osób zmarłych.

Słuchacze studiów zapoznają się z tematyka dostępu do informacji i kwestii ponownego wykorzystania informacji, w związku z nową obszerną ustawą o jawności życia publicznego, (która wkrótce wejdzie  w życie). 

W toku wykładów i warsztatów komputerowych Słuchacze zdobędą wiedzę i kompetencje z obszaru procedur i organów nadzoru, profilowania danych oraz nowej instytucji pseudoanonimizacji. Poruszana będzie również tematyka kradzieży tożsamości.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach