Master in International Relations

O ochronie danych osobowych na UKSW


Reforma kościelnego systemu ochrony danych osobowych wkrótce stanie się faktem, powiedział Rektor UKSW otwierając Polskie Forum e-Liderów Kościoła katolickiego, które odbyło się na UKSW.

W Forum, zorganizowanym 22 marca br. na Kampusie Wóycickiego przez naszą uczelnię oraz Stowarzyszenie Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, uczestniczyli m.in. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa, sekretarz Konferencji Episkopatu Polski ks. bp prof. Artur Miziński oraz Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.

Ks. Rektor w słowie wstępnym powiedział, że zmiana w kościelnym systemie ochrony danych osobowych jest spowodowana modyfikacją rozporządzenia UE. W nawiązaniu do specyfiki przetwarzania takich danych w Kościele podkreślił, że w znacznym stopniu są to tzw. dane wrażliwe, a więc wymagające szczególnej staranności w procesie przetwarzania. Prace nad reformą kościelnego systemu ochrony danych osobowych są w końcowej fazie. ? Najprawdopodobniej pojawi się także nowy urząd w postaci Kościelnego Inspektora Ochrony Danych ? powiedział ks. Rektor, podkreślając w tym kontekście znaczenie konferencji, która jest próbą ?wyjścia naprzeciw niepewności, niepokojom, oczekiwaniom? osób na co dzień ponoszących w Kościele odpowiedzialność w tej dziedzinie.

Konferencja została pomyślana jako dyskusja w gronie wybitnych specjalistów nad aktualnymi wyzwaniami związanymi z reformą systemu ochrony danych osobowych dokonywaną przez Unię Europejską. Celem było dokonanie przeglądu postanowień unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które ma istotny wpływ na ich przetwarzanie m.in. w parafiach, kuriach diecezjalnych, zgromadzeniach zakonnych, czy sądach biskupich.

elider foto 2

Forum obejmowało 19 wystąpień w ramach trzech sesji plenarnych. W pierwszej poruszono temat regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych w Kościele katolickim ? stan obecny i perspektywy. W drugiej części omówiono problemy przetwarzania danych osobowych w parafiach. Ostatnią grupą zagadnień były problemy przetwarzania danych w kuriach diecezjalnych i zakonnych, archiwach, sądach biskupich i innych instytucjach kościelnych.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach