Master in International Relations

Ponad 1,5 mln zł. dla UKSW z DUN

 

DUNUKSW otrzyma ponad 1,5 mln zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN).

 

Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN) - to program wspierający rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. (MNiSW).

Dofinansowanych zostanie 20 działań ( w tym 5 na Wydziale Prawa i Administracji):

  1. Przetłumaczenie na język angielski wydanych dotychczas w Zeszytach Prawniczych artykułów naukowych dotyczących prawa rzymskiego (Wydział Prawa i Administracji) - 166 320,00 zł;
  2. Tłumaczenie, korekta językowa, stylistyczna oraz redakcyjna w języku angielskim artykułów naukowych zaakceptowanych do publikacji w czasopiśmie Polish Review of International and European Law (Wydział Prawa i Administracji) - 84 040,00 zł;
  3. Pozyskanie nowych recenzentów zagranicznych publikacji w Zeszytach Prawniczych (Wydział Prawa i Administracji) - 8 800,00 zł;
  4. Pozyskanie zagranicznych recenzentów artykułów przesłanych do publikacji w Polish Review of International and European Law (Wydział Prawa i Administracji) - 8 800,00 zł;
  5. Stworzenie angielskiej wersji czasopisma "Człowiek w cyberprzestrzeni" (Wydział Prawa i Administracji) - 105 600,00 zł.

Łączna wysokość pozyskanych środków dla całej Uczelni to 1 525 049,00 zł.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach