Wykłady amerykańskich ekspertów na Wydziale Prawa i Administracji UKSW

W ostatnich dniach na Wydziale Prawa i Administracji UKSW profesor Jessica Vapnek, na co dzień wykładowca University of California (Hastings), prowadziła gościnne kurs „Introduction to the U.S. Legal System”. Wizyta prof. Vapnek była możliwa dzięki współpracy z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i niezwykle pozytywnymi opiniami uczestników wykładów.      

Ponadto, na Wydziale Prawa i Administracji odbył się wykład gościnny pt. „From the Catwalk to Blockchain to Google – Trends in IP Law” wygłoszony przez panią Claudię Cantarellę, posiadającą uznany dorobek zawodowy i bogate doświadczenie pracy w czołowych amerykańskich firmach prawniczych oraz w instytucjach międzynarodowych.

Wykład poświęcony był tematyce ochrony własności intelektualnej wobec dynamiki zmian spowodowanych wdrażaniem nowoczesnych technologii. Pani Cantarella przedstawiła najważniejsze trendy w praktyce amerykańskiej i międzynarodowej. W szczególności omówiła konsekwencje sporu Oracle v. Google, problematykę ochrony znaków towarowych w branży modowej, a także wpływ technologii blockchain na dziedzinę własności intelektualnej.
Koordynatorem programu „Introduction to the U.S. Legal System” oraz organizatorem wykładu gościnnego był dr Maciej Hulicki z WPiA UKSW.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach