BEZPIECZEŃSTWO W GOSPODARCE CYFROWEJ

Serdecznie zapraszamy od roku akademickiego 2019/2020 na studia stacjonarne II stopnia kierunek - Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej.
Kierunek Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej to studia II stopnia będące kontynuacją kierunku licencjackich studiów Człowiek w cyberprzestrzeni. Ma on charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest wyposażenie absolwentów w kwalifikacje z zakresu prawa, informatyki i nauk socjologicznych potrzebne do funkcjonowania w wieloaspektowej gospodarce cyfrowej. Absolwent studiów jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych i rozwojowych nad zjawiskiem gospodarki cyfrowej, a także do pracy na stanowiskach w administracji publicznej oraz podmiotach prywatnych, których działalność jest oparta o technologię.
Program studiów jest realizowany podczas zajęć o charakterze wykładowym, ćwiczeń, a także warsztatów, wykładów monograficznych i konwersatoriów. Studenci mają do wyboru przedmioty z zakresu nauk prawnych, informatyki i nauk socjologicznych. W ten sposób mogą kształtować kompetencje w zakresie gospodarki cyfrowej i zapewnianiu jej bezpieczeństwa z różnych perspektyw.
Studia kończą się napisaniem pracy magisterskiej i jej obroną. Kierunek studiów jest zbudowany w taki sposób, że program zawiera moduły tematyczne dotyczące różnych aspektów gospodarki cyfrowej. Student w ramach modułu będzie mógł wybrać przedmioty z listy, by optymalnie rozwijać swoje zainteresowania.

 

Zarządzenie Rektora UKSW ws. utworzenia kierunku Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach