SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 

Sprawozdawczość naukowa Instytut Nauk Prawnych UKSW

Badania indywidualne:

osoba wskazana przez Kierownika Katedry przekazuje Importerowi sprawozdania pracowników przypisanych do dyscypliny nauki prawne odpowiednio w terminach:

- do 20 stycznia (za okres lipiec - grudzień)

- do 20 lipca (za okres styczeń - czerwiec)

Sprawozdania należy przekazywać w formie zdalnej w jednym pliku według wzoru (załącznik do Zarządzenia o sprawozdawczości indywidualnej) na adres m.osuchowska@uksw.edu,pl.

 

Badania zespołowe:

- w ramach Katedry:

  • krótkoterminowe - prowadzone w okresie do roku
  • długoterminowe - prowadzone w okresie dłuższym niż rok, wg. harmonogramu

Osoba wskazana przez Kierownika Katedry przesyła w formie zdalnej sprawozdanie (załącznik nr 1 do Zarządzenia o sprawozdawczości zespołowej) na adres a.deptula@uksw.edu.pl w terminach:

- do 20 stycznia (za okres lipiec - grudzień)

- do 20 lipca (za okres styczeń - czerwiec)

 

- w ramach zespołów międzykatedralnych i interdyscyplinarnych:

Zgłoszenie powstania zespołu Dyrektorowi Instytutu (załącznik nr 2 do Zarządzenia o sprawozdawczości zespołowej) i rozliczenie projektu w terminie 14 dni od dnia zakończenia projektu (załącznik nr 3 do Zarządzenia o sprawozdawczości zespołowej).

 

Badania naukowe i zespołowe sprawozdajemy zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do Zarządzeń:

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach