EWALUACJA 2017-2020

Oceny  poziomu  naukowego  prowadzonej  działalności  naukowej  dokonuje  się z uwzględnieniem następujących rodzajów osiągnięć naukowych:

- artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych (zamieszczonych w wykazie czasopism i materiałów)

- artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism

- monografii  naukowych  wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcji naukowych takich monografii i ich rozdziałów 

- monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcji naukowych takich monografii i autorstwa w nich rozdziałów 

 

Dla  każdej  publikacji  naukowej  ustala się udział jednostkowy każdego autora. Suma udziałów jednostkowych tworzy tzw. slot publikacyjny.

Wyboru  osiągnięć naukowych, stanowiących podstawę oceny poziomu naukowego działalności naukowej w danej dyscyplinie dokonuje algorytm optymalizujący.

W publikacjach wieloautorskich udziały jednostkowe są przeliczane według wzoru i ich wartość punktowa jest  zależna od wielkości udziału autorów z danej dyscypliny. W ewaluacji najwyżej punktowane publikacje  interdyscyplinarne są premiowane wyższym udziałem punktowym autorów.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach