Komisja ds. podziału środków na badania naukowe

Uchwałą nr 18/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW została powołana Komisja ds. podziału środków na badania naukowe w składzie:

– dr hab. Artur Kotowski, prof. UKSW – przewodniczący;
– prof. dr hab. Cezary Mik;
– ks. dr hab. Mirosław Kosek, prof. UKSW;
– dr Kamil Czaplicki;
– dr Zbigniew Więckowski.

W dniu 10 marca 2022 r. Komisja dokonała podziału środków na badania naukowe prowadzone w 2022 r.

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach