Regulamin podziału środków z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UKSW

Szanowni Państwo, w załączniku publikujemy regulaminu podziału środków z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

Uchwała nr 19/2019/2020 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie regulaminu podziału środków z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UKSW

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach