JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

I. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK)

 

II. Regulamin Studiów UKSW

 

III. Komisja ds. Jakości Kształcenia

W skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kszatłcenia w kadencji 2020-2024 wchodzą:

1. Dr hab. Bogusław Szmulik, prof. uczelni - Przewodniczący
2. Dr Mariusz Szyrski - Zastępca Przewodniczącego
3. Dr Przemysław Gawron
4. Dr Agnieszka Mikos-Sitek
5. Dr Natalia Kohtamaki
6. Dr Maciej Hulicki
7. Dr Szymon Pawłowski
8. Dr Aleksandra Syryt
9. Mgr Filip Manikowski – Sekretarz
10. Tomasz Bojanowski – przedstawiciel studentów

 

IV. Komisja ds. Dydaktyki

W skład Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki w kadencji 2020-2024 wchodzą:

1. Dr hab. Marcin Wielec – Przewodniczący
2. Dr Mateusz Tchórzewski – Zastępca Przewodniczącego
3. Prof. dr hab. Adam Wielomski
4. Dr hab. Leszek Graniszewski, prof. uczelni
5. Dr hab. Maria Szczepaniec, prof. uczelni
6. Dr hab. Sławomir Godek, prof. uczelni
7. Dr Zbigniew Więckowski
8. Dr Agnieszka Mikos-Sitek
9. Dr Natalia Kohtamaki
10. Dr Szymon Pawłowski
11. Dr Maciej Hulicki
12. Dr Janusz Wesserling
13. Mgr Maciej Orkusz – Sekretarz
14. Klaudia Łuniewska – przedstawiciel studentów

 

V. Programy studiów, efekty kształcenia, punkty ECTS


1. Kierunek Prawo Stacjonarne
2. Kierunek Prawo Niestacjonarne
3. Kierunek Administracja Stacjonarna
4. Kierunek Administracja Niestacjonarna
5. Kierunek Stosunki międzynarodowe
6. Kierunek Stosunki i prawo miedzynarodowe
7.
Kierunek Człowiek w cyberprzestrzeni
8. Kierunek Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

 

VI. System antyplagiatowy

Praktyczny przewodnik antyplagiatowy

 

VII. Wyniki ankiet

Statystyczne wyniki ankiet oceny

 

Przydatne linki

Dział Kształcenia UKSW
Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji UKSW

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach