Nauka dla Społeczeństwa - nowy program MEiN

 
Od sierpnia 2021 r. w trybie ciągłym prowadzony będzie nabór wniosków w ramach nowego programu Ministra Edukacji i Nauki pn. Nauka dla Społeczeństwa.
Jak informuje Ministerstwo "celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym"
 
 
Szczegółowe informacje o programie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej Biura ds. Badań Naukowych, które obsługuje procedurę składania wniosków w UKSW https://bbn.uksw.edu.pl/Nauka_dla_Spoleczenstwa
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach