Zarządzenie nr 4/2020/2021 Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych UKSW z dnia 30 lipca 2021 r.

Zarządzenie nr 4/2020/2021 Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych UKSW z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie weryfikacji zgodności, kompletności i poprawności informacji i dokumentacji wymaganej w ramach działań przygotowawczych prowadzonych w związku obowiązkową ewaluacją jakości działalności naukowej dyscypliny nauk prawnych za lata 2017-2021

Broszura informacyjna

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach