Zebranie ogólne TNW wybrało nowych członków

Towarzystwo Naukowe Warszawskie (TNW) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Warszawie, o strukturze akademickiej z dwustopniowym członkostwem na podstawie wyboru. Celem TNW jest popieranie i rozwijanie badań naukowych we wszystkich dziedzinach wiedzy, przez organizowanie zebrań naukowych, wykładów i odczytów, a także ogłaszanie konkursów na prace naukowe i przyznawanie nagród i prowadzenie działalności wydawniczej. W śród nich znalazła się prof. dr hab. Anna Tarwacka. Serdecznie gratulujemy!

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach