Prof. Elżbieta Karska otrzymała Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”

Minister Zdrowia dr Adam Niedzielski odznaczył dr hab. Elżbietę Karską, prof. ucz. Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”. Wręczając to wyróżnienie, Minister Adam Niedzielski podkreślił szczególne osiągnięcia naukowe i eksperckie odznaczonej w sferze ochrony praw człowieka w zakresie dotyczącym prawa do zdrowia oraz prawa do ochrony zdrowia i świadczeń opieki zdrowotnej. Wskazał na Jej dorobek naukowy i ekspercki, w tym publikacje i raporty dotyczące zwalczania przez instytucje międzynarodowe chorób endemicznych i COVID-19, dorobek organizacyjny i dydaktyczny oraz aktywność w pracach organizacji międzynarodowych. Dziękując za to wyróżnienie, prof. Elżbieta Karska, podkreśliła, że przyjmuje je nie tylko jako wyraz uznania dla siebie, ale także dla całego zespołu kierowanej przez Nią Katedry Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW, w obrębie której problematyka prawa do zdrowia oraz prawa do ochrony zdrowia i świadczeń opieki zdrowotnej jest jednym z istotnych pól analizy badawczej.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach