Zaproszenie na konferencję z prawa pracy

Zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową pt. Zawieranie umów o pracę – stan obecny i wyzwania przyszłości, która odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams w dniu 4 marca br.  Szczegóły konferencji poniżej.
Forma: zdalna (program MS Teams) - LINK DO KONFERENCJI


Organizatorzy: Katedra Prawa Pracy UKSW, Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie
Komisja naukowa:
Prof. dr hab. Ludwik Florek, UW
Prof. dr hab. Leszek Mitrus, UJ
dr Tatiana Wrocławska, UŁ
dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW        
Termin: 4 marca 2022 r.
10.00 – Otwarcie konferencji (wystąpienia Dziekana WPiA UKSW i Głównego Inspektora Pracy)
Sesja pierwsza, Przewodnictwo: Prof. dr hab. Ludwik Florek
Referaty:
10.30 – 10.50
Prof. dr hab. Ludwik Florek, UW
Forma umowy o pracę a funkcja ochronna prawa pracy – geneza a obecne wyzwania rynku pracy
10.50-11.10
dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW
Forma czynności prawnych między stronami umowy o pracę  
11.10-11.30
Marcin Stanecki, Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
Forma czynności prawnych i komunikacja stron w pracy zdalnej
11.30-12.00 – dyskusja
Sesja druga, Przewodnictwo: dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW
12.00-12.20
Prof. dr hab. Leszek Mitrus, UJ
Wymogi formalne dotyczące umowy o pracę w świetle prawa unijnego
12.20-12.40
dr Tatiana Wrocławska
Forma zawarcia umowy o pracę a potrzeby pracodawców
12.40-13.00
adw. Jerzy Hajn (Kancelaria Lubasz i Wspólnicy)
Antoni Wędzikowski (Pergamin)
Zawieranie umowy o pracę w trybie hybrydowym – koncepcja praktyczna
13.00-13.30 – dyskusja
13.30-13.45 – podsumowanie i zamknięcie konferencji
 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach