Nowa publikacja pod redakcją Pracowników WPiA

Uprzejmie informujemy o publikacji, która ukazała się nakładem Wolters Kluwer pt. "Rozstrzyganie spraw cywilnych. Aktualne wyzwania i perspektywy. Aktualne wyzwania i perspektywy" pod redakcją naukową dr. Marcina Białeckiego, dr Sławomiry Kotas-Turoboyskiej, dr. Filipa Manikowskiego, dr. Jerzego Słyka oraz mgr Elżbiety Szczepanowskiej.
Monografia stanowi zbiór tekstów opracowanych przez przedstawicieli ośrodków naukowych z terenu kraju oraz przez praktyków prawa, którzy w życiu zawodowym nieustannie mierzą się z problemem stosowania w praktyce przepisów prawa procesowego cywilnego.
Przedmiotem rozważań publikacji jest analiza przepisów kodeksu postępowania cywilnego po kolejnych nowelizacjach, w tym po tzw. dużej nowelizacji k.p.c.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach