Nowa publikacja w Katedrze Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego

 
Uprzejmie informujemy o nowej monografii naukowej pt. "Dialog sądowy w sferze praw człowieka" pod redakcją naukową doktoranta w Katedrze Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego mgr Bartłomieja Oręziaka.
Wśród autorów znajdują się m.in. pracownicy naukowi, doktoranci, absolwenci oraz studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: dr Katarzyna Grzelak-Bach; dr Krzysztof Masło; mgr. Maria Skwarcan; mgr. Klaudia Łuniewska; mgr. Joanna Repeć; mgr. Weronika Stawińska; mgr. Jakub Dorosz-Kruczyński; mgr. Paulina Sawa; Tomasz Bojanowski.
Monografia została wydana w serii monograficznej Prawa Człowieka i Prawo Międzynarodowe, której redaktorem naukowym jest dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW.
Zapraszamy do zapoznania z treścią publikacji pod linkiem.
 
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach