Gratulacje dla Prof. Cezarego Mika

 
Prof. dr hab. Cezary Mik z dniem 7 czerwca 2022 r. został nominowany na listę arbitrów i koncyliatorów Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 10 grudnia 1982 r. 
Link z dodatkowymi informacjami znajduje się tutaj: CN.144.2022-Eng.pdf (un.org)
Serdecznie gratulujemy!
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach