Powołanie dr hab. prof. ucz. Artura Kotowskiego w skład Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych.

Informujemy, że Pan dr hab. prof. ucz. Artur Kotowski powołany został w skład Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych.

Serdecznie Gratulujemy

Kadencja składu Sądu Giełdowego wynosi 3 lata.

Za: https://www.gpw.pl/sad-gieldowy

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach