Gratulacje dla Pani Agnieszki Redlich

W Ogólnopolskim, Międzyuczelnianym Konkursie Młodych Mistrzów wyróżnienie specjalne w kategorii „Najlepsza praca z zakresu społecznych skutków informatyzacji”. otrzymała  praca Pani Agnieszki Redlich pt.: „Memy internetowe - problemy autorskoprawne”, przygotowana w ramach seminarium magisterskiego prof. Grażyny Szpor i Koła Naukowego Forum Prawa Publicznego. Gratulujemy!

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach