STUDIA PODYPLOMOWE WPiA

Studia podyplomowe prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji UKSW są propozycją dla osób, które chcą  doskonalić się zawodowo, poszerzać horyzonty a także aktualizować swoją wiedzę. Adresowane są również dla tych,  którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się.

Do podjęcia studiów zapraszamy osoby posiadające tytuł zarówno magistra, jak i licencjata, a także studentów ostatniego roku studiów magisterskich.


Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi propozycjami, a także do podjęcia studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach