INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Wydział Prawa i Administracji UKSW oferuje Państwu następujące kierunki studiów: 

 

        

 • ADMINISTRACJA (studia stacjonarne i niestacjonarne)
   
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia w specjalnościach: 
  -  e-Administracja (program studiów)
  - Administracja publiczna

 

 • PRAWO - studia jednolite magisterskie
                    (studia stacjonarne i niestracjonarne) 

 

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (studia stacjonarne)
   
 • studia I stopnia; na kierunku realizowane są następujące ścieżki kształcenia:

- Państwo i jego służba zagraniczna w stosunkach międzynarodowych

- Korporacje transnarodowe i instytucje międzynarodowe

 •  studia II stopnia; na kierunku realizowane są następujące ścieżki kształcenia:

          - Sektor publiczny i prywatny w stosunkach międzynarodowych

          - Regiony gospodarcze współczesnego świata

Na II stopniu ścieżkę wybiera się podczas składania dokumentów.

Wybór ścieżki kształcenia jest dokonywany odpowiednio po I semestrze I roku w przypadku  studiów I stopnia oraz przed rozpoczęciem I semestru I roku w przypadku studiów II stopnia.

Program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 znajdą Państwo pod tym linkiem. 

 
KONTAKT Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ WPiA
wpia.rekrutacja@uksw.edu.pl

 

ZAPRASZAMY PAŃSTWA RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ

Zachęcamy także do zapoznania się z przewodnikiem dla kandydatów na studia.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach