Aktualności - stosunki międzynarodowe stacjonarne

Zdalne zajęcia od poniedziałku 24 stycznia br.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją pandemiczną od poniedziałku 24 stycznia do 31 stycznia br. wszystkie zajęcia na WPiA odbywają się w formie zdalnej synchronicznie.

Zarządzenie Rektora ws. zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/22

Zarządzenie Rektora UKSW Nr 101/2021 z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku akademickim 2021/2022

Czytaj więcej

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego

Uprzejmie informujemy, że Decyzją Dziekana WPiA sesja egzaminacyjna semestru zimowego w roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych odbywać się będzie zdalnie.

Egzaminy z wykładów monograficznych (2 rok I st.) - prof. Z. Lewicki

  • System prawny Stanów Zjednoczonych - 04.02.2022 (piątek), godz. 11:00
  • Przemiany ustroju politycznego Stanów Zjednoczonych w XX i XXI w. - 11.02.2022 (piątek), godz. 9:45
  • System polityczny Stanów Zjednoczonych - 11.02.2022 (piątek), godz. 11:00.

Egzaminy odbędą się w formie zdalnej.

Procedura zgłaszania pozytywnego wyniku testu na covid

Na podstawie zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 121/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

W sytuacji, gdy u Studenta stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, Student zobowiązany jest do:
1) pozostania w domu;
Czytaj więcej

Informacje dla studentów II st.

Szanowni Państwo,
Zachęcamy  studentów II stopnia o zapoznanie się z zakresem egzaminu na aplikację dyplomatyczno-konsularną oraz śledzeniem ogłoszeń o naborach do organizacji międzynarodowych i Unii Europejskiej (linki poniżej):

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/aplikacja-dyplomatyczno-konsularna
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/praca-w-organizacjach-miedzynarodowych
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/organizacje-miedzynarodowe-nabory
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-unia-europejska

Sukces Absolwenta WPiA UKSW

W dniu 16 grudnia Minister spraw zagranicznych RP Zbigniew Rau wręczył nagrodę za najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Na tegoroczną, 33. edycję konkursu nadesłano 39 prac magisterskich, spośród których 7 zostało uhonorowanych nagrodami.

Nagrodę trzeciego stopnia (ex aequo z Absolwentką UW) otrzymał Marcin Prokop za pracę pt. „Międzynarodowa ochrona praw człowieka w kontekście funkcjonowania państw nieuznawanych”, napisaną na Wydziale Prawa i Administracji UKSW pod kierownictwem  dr. Jakuba Czepka. Marcin Prokop jest Absolwentem WPiA kierunku Stosunki międzynarodowe I st. oraz Administracji II stopnia. Serdecznie gratulujemy sukcesu!Czytaj więcej

Nowa publikacja pod red. dr hab. E. Morawskiej, prof. ucz. i mgr K. Gałki

Informujemy, że ukazała się monografia wieloautorska pt. „Pozasądowe mechanizmy praw człowieka i podstawowych wolności Rady Europy” pod redakcją dr hab. Elżbiety H. Morawskiej, prof. uczelni i mgr Katarzyny Gałki. Monografia została opublikowana w wersji papierowej oraz wersji  elektronicznej w wolnym dostępie. Można się z nią zapoznać na stronie Wydawnictwa (link).
https://wydawnictwoepisteme.pl/shop/naukowe/pozasadowe-mechanizmy-praw-c...Czytaj więcej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach