Struktura Wydziału

W ramach Wydziału Prawa i Administracji działa 27 Katedr, spośród których 9 wywodzi się z Instytutu Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych. Dane kontaktowe Kierowników i Sekretarzy oraz terminy dyżurów znajdziecie Państwo w zakładce PRACOWNICY.

Nazwa Katerdy Kierownik Katedry Sekretarz Katedry
Katedra Historii Ustroju i Prawa w Polsce dr hab. Sławomir Godek,
prof. UKSW                         
dr Magdalena Wilczek-Karczewska               
Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska                            dr hab. Zbigniew Cieślak, prof. UKSW                                   dr Wojciech Federczyk                                     
Katedra Postępowania Adminstracyjnego dr hab. Małgorzata Jaśkowska, prof. UKSW dr Jacek Jaworski
Katedra Postępowania Cywilnego dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW mgr Elżbieta Szczepanowska
Katedra Postępowania Karnego p.o. dr Marcin Wielec dr Marcin Wielec
Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa p.o. dr Przemysław Gawron dr Przemysław Gawron
Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego dr. hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW dr Sebastian Sikorski
Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego dr hab. Jadwiga Pazdan, prof. UKSW mgr Zbigniew Więckowski
Katedra Prawa Finansowego i Ekonomii dr hab. Piotr Zapadka, prof. UKSW dr Robert Oktaba
Katedra Prawa Informatycznego dr hab. Grażyna Szpor, prof. UKSW mgr Mateusz Badowski
Katedra Prawa Karnego prof. dr hab. Jarosław Majewski dr Piotr Dariusz Zakrzewski
Katedra Prawa Konstytucyjnego prof. dr hab. Mirosław Granat dr Ewelina Gierach
Katedra Prawa Pracy dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW dr Paweł Czarnecki
Katedra Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich prof. dr hab. Wanda Stojanowska dr Jerzy Słyk
Katedra Prawa Rzymskiego prof. dr hab. Jan Zabłocki dr Elżbieta Loska
Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego prof. dr hab. Marek Michalski dr Tomasz Szczurowski
Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego p.o. dr Michał Będkowski-Kozioł mgr Łukasz Gołąb
Katedra Teorii i Filozofii Prawa p.o. dr Aneta Jakubiak-Mirończuk dr Tymoteusz Zych
Instytut Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych:
Katedra Amerykanistyki dr hab. Zbigniew Lewicki, prof. UKSW dr Wojciech Kwiatkowski
Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych prof. dr hab. Marek Kornat dr Magdalena Satora
Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW mgr Katarzyna Gałka
Katedra Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji Publicznej dr hab. Mariusz Muszyński, prof. UKSW dr Katarzyna Cichos
Katedra Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych dr hab. Bogumił Szmulik, prof. UKSW dr Andrzej Pogłódek
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego prof. dr hab. Cezary Mik dr Łukasz Kułaga
Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. UKSW dr Marta Osuchowska
Katedra Regionalnych Studiów Strategicznych  dr hab. Dariusz Góra-Szopiński, prof. UKSW dr hab. Jarosław Bratkiewicz, prof. UKSW
Katedra Teorii Stosunków Międzynarodowych prof. dr hab. Adam Wielomski  dr Natalia Kohtamäki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach