STUDIA DOKTORANCKIE

Zarządzenie Nr 9/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji

 

 

 


Studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji

 • Studia doktoranckie w zakresie prawa
 • Rekrutacja rozpocznie się w czerwcu 2018 r. poprzez Internetowy System Rejestracji Kandydatów (IRK)
 • 4-letnie studia stacjonarne (nieodpłatne) i niestacjonarne (7.000 zł rocznie).
 • Adresaci - absolwenci studiów jednolitych magisterskich lub studiów II stopnia na kierunkach prawo lub administracja
 • Wymagane dokumenty - dyplom ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, formularz IRK  oraz  dokumenty  wymienione  w zakładce warunki i harmonogram rekrutacji

Oferujemy:

 • Zajęcia prowadzone przez profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych WPIA UKSW
 • Wykłady gościnne wybitnych specjalistów
 • Możliwość wyboru opiekuna naukowego
 • 615 godzin zajęć w cyklu 4-letnim, w tym:
 • 120 godzin seminarium doktoranckiego
 • 195 zajęć obowiązkowych
 • 195 godzin praktyk (prowadzenie i współprowadzenie zajęć dydaktycznych)
 • 60 godzin zajęć wybranych
 • 45 godzin wykładów gościnnych
 • Ciekawe zajęcia, m.in.:
 • Metodologia nauk prawnych 
 • Język prawny a język prawniczy
 • Cywilizacyjne uwarunkowania rozwoju prawa
 • Warsztat naukowy i redakcja tekstu prawnego
 • Negocjacje prawnicze
 • Metodyka prowadzenia zajęć
 • Prawo autorskie w działalności naukowej
 • Tłumaczenie tekstów prawnych (na język obcy)

 

Zyskujesz:

 • Możliwość zdobycia stopnia naukowego doktora nauk prawnych
   
 • Poszerzoną wiedzę i umiejętności
   
 • Ogromne poszerzenie perspektyw zawodowych
   
 • Powszechny prestiż i uznanie
   
 • Perspektywę kontynuowania kariery naukowej
   
 • Możliwość publikowania artykułów naukowych
   
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznychna WPIA UKSW
   
 • Możliwość uzyskania uprawnień zawodowych adwokata lub radcy prawnego bez odbywania aplikacji

 

Szczegółowe informacje:

 

System Internetowej Rejestracji Kandydatów:

 

Serdecznie zapraszamy!!!

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach