WYDZIAŁOWA RADA STUDENTÓW

 

Wydziałowa Rada Studentów, w skrócie WRS, jest kolegialnym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów UKSW na szczeblu Wydziału, reprezentującym ogół jego Studentów. Wybór członków WRS odbywa się co roku. Następne wybory powszechne spośród studentów danego Wydziału odbędą się w grudniu 2022 r.

Do kompetencji WRS należy:
•    wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału
•    opiniowanie programów studiów
•    wyrażanie opinii dotyczących ogółu Studentów Wydziału w ich imieniu
•    decydowanie o środkach finansowych przekazanych na mocy uchwały Zarządu
•    uzgadnianie kandydatur do pełnienia funkcji kierowniczych dotyczących bezpośrednio spraw studentów

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie lub problem związany z uczelnią, zgłoś się do nas! Postaramy się pomóc lub wskażemy osobę albo miejsce, gdzie powinieneś się zwrócić.

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku - https://www.facebook.com/WRSWPiAUKSW/

W skład Wydziałowej Rady Studentów WPiA w kadencji trwającej do końca 2022 wchodzą:

Julita Kisielewska – Przewodnicząca WRS WPiA w czasie drugiej kadencji, studentka i starosta IV roku prawa. Aktywny członek Samorządu Studentów UKSW oraz Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa. Przedstawiciel Studentów w Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Jej prawnicze zainteresowania skupiają się wokół teorii i filozofii prawa, procesu legislacyjnego i publicznego prawa międzynarodowego. Z pasji obserwatorka polskiej i zagranicznej sceny politycznej, prywatnie jest miłośniczką kotów i filmów historycznych.
 
Łukasz Sitkowski – Wiceprzewodniczący WRS WPiA, student i starosta V roku prawa. Członek Parlamentu Samorządu Studentów UKSW, przedstawiciel Studentów w Senackiej Komisji ds. Kadr Naukowych i Odznaczeń, Przedstawiciel Studentów w Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej oraz członek uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. Aktywny członek kół naukowych WPiA oraz prelegent ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, ochrony praw człowieka, prawa rodzinnego, wyznaniowego i nieletnich. Interesuje się piłką nożną, skokami narciarskimi, historią Polski oraz polityką.

Karolina Małachowska – Sekretarz WRS WPiA, studentka III roku prawa. Wiceprzewodnicząca Uniwersyteckiej Komisji Stypendialnej. W wolnym czasie lubi chodzić na spacery oraz oglądać seriale kryminalne.

Maciej Pajda – członek WRS WPiA, student IV roku prawa. Członek i Sekretarz Parlamentu Samorządu Studentów UKSW. Przedstawiciel Wydziału w Komisji Finansowania Organizacji Studenckich oraz członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. Uczynna dusza, która zawsze chętnie pomoże w razie potrzeby. Jego głównym obszarem zainteresowań jest prawo administracyjne oraz cywilne, w tym prawo nowoczesnych technologii, a poza prawem – polska scena polityczna. W wolnych chwilach oddaje się swoim pasjom, jakimi są jazda na rowerze oraz Football Manager.

Zuzanna Kilanowska – członkini WRS WPiA, studentka IV roku prawa i I roku II stopnia ekonomii menadżerskiej. Członkini Parlamentu Samorządu Studentów UKSW. Członkini Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Maniaczka sportów wodnych i zimowych. Niepoprawnie wiecznie uśmiechnięta optymistka. Bardzo ceni sobie czas spędzony ze znajomymi oraz wspólne wyjścia.

Kacper Godek – członek WRS WPiA, student IV roku prawa. Aktywny działacz licznych komisji Samorządu Studentów UKSW. Wiceprezes SKN Geopolityki UKSW. Poza aktywnościami na rzecz Uczelni i Studentów pracuje w polskim oddziale międzynarodowej kancelarii prawnej w Warszawie. Prywatnie pasjonuje się sportami walki, a w szczególności boksem zawodowym. Nigdy nie stroni od spotkań w gronie przyjaciół.

Mikołaj Goździkowski – członek WRS WPiA, student IV roku prawa. Na studiach najbardziej interesuje się prawem karnym i właśnie z tą dziedziną wiąże swoją przyszłość w zawodzie. Prywatnie zgłębia tajniki socjologii, interesuje się muzyką oraz kinematografią. Na bieżąco śledzi również polską i europejską scenę polityczną. W wolnych chwilach lubi obejrzeć dobry film, przeczytać jeszcze lepszą książkę oraz zagłębić się w świat rozrywki wirtualnej.

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach