WYDZIAŁOWA RADA STUDENTÓW

Wydziałowa Rada Studentów, w skrócie WRS, jest kolegialnym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów UKSW na szczeblu Wydziału, reprezentującym ogół jego Studentów. Wybór członków WRS odbywa się co roku. Następne wybory powszechne spośród studentów danego Wydziału odbędą się w grudniu 2022 r.

Do kompetencji WRS należy:
•    wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału
•    opiniowanie programów studiów
•    wyrażanie opinii dotyczących ogółu Studentów Wydziału w ich imieniu
•    decydowanie o środkach finansowych przekazanych na mocy uchwały Zarządu
•    uzgadnianie kandydatur do pełnienia funkcji kierowniczych dotyczących bezpośrednio spraw studentów

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie lub problem związany z uczelnią, zgłoś się do nas! Postaramy się pomóc lub wskażemy osobę albo miejsce, gdzie powinieneś się zwrócić.

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku - https://www.facebook.com/WRSWPiAUKSW/

W skład Wydziałowej Rady Studentów WPiA w kadencji 2021/2022 wchodzą:

Julita Kisielewska – Przewodnicząca WRS WPiA w czasie drugiej kadencji, studentka i starosta III roku prawa. Aktywny członek Samorządu Studentów oraz Wiceprezes ds. Działalności Naukowej Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa. Członek Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przedstawiciel Studentów w Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia. W czasie wolnym od lat jest sędzią piłkarskim, interesuje się polityką oraz procesem legislacyjnym.
 
Łukasz Sitkowski – Wiceprzewodniczący WRS WPiA, student i starosta IV roku prawa. Członek Parlamentu Samorządu Studentów UKSW, przedstawiciel Studentów w Senackiej Komisji ds. Kadr Naukowych i Odznaczeń, Przedstawiciel Studentów w Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej oraz członek uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. Aktywny członek kół naukowych WPiA oraz prelegent konferencji naukowych. Interesuje się piłką nożną i skokami narciarskimi, historią Polski oraz m.in.  prawem konstytucyjnym, rodzinnym, wyznaniowym i nieletnich.
   
Karolina Małachowska – Sekretarz WRS WPiA, studentka II roku prawa, Sekretarz Zarządu Samorządu Studentów. Wiceprzewodnicząca Uniwersyteckiej Komisji Stypendialnej. W wolnym czasie lubi chodzić na spacery oraz oglądać seriale kryminalne.

Maciej Pajda – członek WRS WPiA, student III roku prawa. Członek Parlamentu Samorządu Studentów UKSW oraz przedstawiciel studentów w Senackiej Komisji ds. Organizacyjno-regulaminowych. Przedstawiciel Wydziału w Komisji Finansowania Organizacji Studenckich oraz członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. Uczynna dusza, która zawsze chętnie pomoże w razie potrzeby. Interesuje się polską polityką, a w wolnych chwilach oddaje się pasjom, jakimi są jazda na rowerze oraz Football Manager.

Zuzanna Kilanowska – członek WRS WPiA, studentka III roku prawa i stosunków międzynarodowych. Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów UKSW oraz członek Parlamentu Samorządu Studentów UKSW. Jest ambasadorem rozwiązań Apple oraz ambasadorem karier Unii Europejskiej. W wolnym czasie jest ratownikiem wodnym i instruktorem pływania. Bardzo ceni sobie czas spędzony ze znajomymi oraz wspólne wyjścia.

Kacper Godek – członek WRS WPiA, student III roku prawa. Członek Zarządu Samorządu Studentów UKSW, gdzie już drugą kadencję przewodniczy Komisji ds. Współpracy i Marketingu. Wiceprzewodniczący Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Dodatkowo poza uczelnią pracuje w kancelarii. Pasjonuje się sportami walki, a w szczególności boksem zawodowym. Nigdy nie stroni od spotkań w gronie przyjaciół.

Mikołaj Goździkowski – członek WRS WPiA, student III roku prawa. Na studiach najbardziej interesuje się prawem karnym i właśnie z tą dziedziną wiąże swoją przyszłość w zawodzie. Prywatnie zgłębia tajniki socjologii, interesuje się muzyką oraz kinematografią. Na bieżąco śledzi również polską i europejską scenę polityczną. W wolnych chwilach lubi obejrzeć dobry film, przeczytać jeszcze lepszą książkę oraz zagłębić się w świat rozrywki wirtualnej.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach