Rekrutacja do "Poradni Prawnej" - nowego modułu realizowanego w ramach projektu "Poprawa jakości kształcenia studentów prawa..."

Serdecznie zapraszamy studentów III - V roku prawa (stacjonarnego i niestacjonarnego) do wzięcia udziału w rekrutacji do nowego modułu „Poradnia Prawna” realizowanego przez Uniwersytecką Studencką Poradnie Prawną WPiA UKSW. Czytaj więcej

Projekty uzupełniające w zakresie współpracy międzynarodowej

Do 5 września br., w drodze wyjątku, można zgłaszać do Biura Badań Naukowych UKSW projekty uzupełniające w zakresie współpracy międzynarodowej na rok 2015 finansowane ze środków na działalność statutową.

KONKURS NA GLOSĘ

Zapraszamy studentów WPiA UKSW do wzięcia udziału w Czwartej Edycji
„Konkursu na glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczącego Kodeksu spółek handlowych”.
Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w załączniku.

Studia podyplomowe - Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych

Katedra Prawa Informatycznego serdecznie zaprasza na  kolejna edycję studiów podyplomowych z zakresu Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych.
Więcej informacji pod linkiem:   http://www.ochronadanych.uksw.edu.pl

Studia podyplomowe - Prawo Dowodowe

Katedra Prawa Karnego UKSW serdecznie zaprasza na drugą edycję studiów podyplomowych z zakresu Prawa  Dowodowego.
Więcej informacji pod linkiem:   http://prawo.dowodowe.uksw.edu.pl

Maturzyści chcą studiować prawo na UKSW

Prawo na UKSW jest na drugim miejsu pod względem ilości chętnych na miejsce:

Która uczelnia ma najwięcej chętnych na jedno miejsce na wydziale prawa

Źródło: Rzeczpospolita rp.pl
Cały artykuł: http://prawo.rp.pl/galeria/756571,2,1126848.html#bigImage

Serdecznie gratulujemy

Z przyjemnością informujemy, że Pan dr Michał Będkowski-Kozioł i Pan mgr Łukasz Gołąb z Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UKSW zostali redaktorami prowadzącymi specjalnego numeru czasopisma „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” (iKAR nr 8/2014) wydawanego przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (strona internetowa czasopisma: http://ikar.wz.uw.edu.pl/). Kierownikiem CARS oraz redaktorem naczelnym iKAR jest Pan prof. dr hab. Czytaj więcej

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Osoby ubiegające się w roku akademickim 2014/2015 o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego proszone są o składanie kompletnych wniosków uprzednio zaopiniowanych przez Radę Wydziału, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2014 r., w Sekretariacie Prorektora ds. Studenckich, ks. dra hab. Macieja Bały, prof. UKSW (pok. 428, ul. Dewajtis 5 w Warszawie). Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów znajdą Państwo na stronie: http://www.nauka.gov.pl Czytaj więcej

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach