International academic conference: The Confiscation of Property in Poland and Efforts at Restitution

The Conference is centered around a discussion of the legal conditions of property confiscation and its possible restitution. The discussion will involve different views of professionals and academics (both Polish and foreign) as well the representatives of state and local authorities. Discussions are to be organized in such a way as to ensure presentation of a broad scope of relevant views, i.e. those that support the restitution of confiscated property as well as those who are critical or oppose it. The discussion will be followed by conclusions as well as by recommendations to lawmakers. This event will be the first-ever academic conference held in Poland on this important and timely topic. Czytaj więcej

Promocja książki dr hab. Renaty Kamińskiej "W trosce o Miasto. ‘Cura urbis’ w Rzymie okresu republiki i pryncypatu"

W dniu 30 stycznia 2017 roku w Auditorium Maximum UKSW odbyła się promocja książki dr hab. Renaty Kamińskiej zatytułowanej W trosce o Miasto. ‘Cura urbis’ w Rzymie okresu republiki i pryncypatu.
Spotkanie poprowadziła Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW, dr hab. Anna Tarwacka, prof. UKSW. Zwróciła ona uwagę na fakt, iż monografia jest już dziesiątą pozycją wydaną w ramach wydziałowej serii wydawniczej Arcana Iurisprudentiae, a kolejne są sukcesywnie wydawane.Czytaj więcej

III edycja Szkoły Prawa Niemieckiego i Polityki Zagranicznej Niemiec

Pragniemy poinformować, że na WPiA w ramach Instytutu Prawa Międzynarodowego, Prawa UE oraz Stosunków Międzynarodowych rusza III edycja Szkoły Prawa Niemieckiego i Polityki Zagranicznej Niemiec. Szczegóły dostępne w zakładce Szkoła Prawa Niemieckiego Czytaj więcej

Wyróżnienie w konkursie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentow na najlepszą pracę magisterską

Miło nam poinformować, że praca magisterska autorstwa Pani Katarzyny Morawskiej, Absolwentki Prawa stacjonarnego pt. „Prawne regulacje ochrony prywatności konsumenta w kontekście zjawiska Big data", której Promotorem jest Pan dr Michał Będkowski-Kozioł, zdobyła wyróżnienie w konkursie Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów. Serdecznie gratulujemy!

Stypendia, staże i współpraca z francuskimi ośrodkami - spotkanie z przedstawicielem Ambasady Francuskiej ds. nauki

W dniu 18 stycznia br. Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW prof. dr hab. Marek Świerczyński gościł na naszym Wydziale Attaché ds. Nauki, Technologii i Współpracy Uniwersyteckiej Ambasady Francji w Polsce – dr Sébastien’a Reymond’a. Celem spotkania było omówienie możliwości nawiązania współpracy naukowej pomiędzy WPiA UKSW oraz francuskimi uczelniami i ekspertami.Czytaj więcej

Zbiórka darów dla zwierząt ze schroniska

Podobnie jak w roku ubiegłym zachęcamy do przyłączenia się do zbiórki darów dla zwierząt ze schroniska.Czytaj więcej

Wizyta robocza Przedstawicieli WPiA na Uniwersytecie Viadrina

W dniach 14 – 15 grudnia 2016 roku Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW, Pan dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW oraz mgr Zbigniew Więckowski, Asystent w Katedrze Prawa Cywilnego i PPM, WPiA UKSW przebywali z wizytą roboczą we Frankfurcie nad Odrą.  Celem wyjazdu było pogłębienie współpracy międzynarodowej, szczególnie w obszarze naukowo-badawczym, z Europejskim Uniwersytetem Viadrina oraz wygłoszenie wykładu.Czytaj więcej

Gratulacje dla Pani Anny Szluz

Studentka V roku Prawa Stacjonarnego WPiA UKSW Pani Anna Szluz otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017. Serdecznie gratulujemy!

Gratulacje dla Pani Marty Chmielewskiej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, Pani Marta Chmielewska uzyskała wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP za pracę magisterską pt: "Ochrona znaków towarowych po zmianach uchwalonych w 2015 roku" . Promotorem pracy jest prof. UKSW dr hab. Jadwiga Pazdan. Serdecznie gratulujemy!

Konferencja Naukowa "Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne"

W piątek 2 grudnia 2016 r. w Auli Głównej im. R. Schumana (Auditorium Maximum) odbyła się ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne" zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji UKSW. Konferencję uroczyście otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Marek Michalski.Czytaj więcej

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach