Maturzyści chcą studiować prawo na UKSW

Prawo na UKSW jest na drugim miejsu pod względem ilości chętnych na miejsce:

Która uczelnia ma najwięcej chętnych na jedno miejsce na wydziale prawa

Źródło: Rzeczpospolita rp.pl
Cały artykuł: http://prawo.rp.pl/galeria/756571,2,1126848.html#bigImage

Serdecznie gratulujemy

Z przyjemnością informujemy, że Pan dr Michał Będkowski-Kozioł i Pan mgr Łukasz Gołąb z Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UKSW zostali redaktorami prowadzącymi specjalnego numeru czasopisma „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” (iKAR nr 8/2014) wydawanego przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (strona internetowa czasopisma: http://ikar.wz.uw.edu.pl/). Kierownikiem CARS oraz redaktorem naczelnym iKAR jest Pan prof. dr hab. Czytaj więcej

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Osoby ubiegające się w roku akademickim 2014/2015 o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego proszone są o składanie kompletnych wniosków uprzednio zaopiniowanych przez Radę Wydziału, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2014 r., w Sekretariacie Prorektora ds. Studenckich, ks. dra hab. Macieja Bały, prof. UKSW (pok. 428, ul. Dewajtis 5 w Warszawie). Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów znajdą Państwo na stronie: http://www.nauka.gov.pl Czytaj więcej

REKRUTACJA NA STUDIA

Szanowni Kandydaci,
Prowadzimy nabór na następujące kierunki studiów:

- Prawo - studia jednolite magisterskie (studia stacjonarne i niestacjonarne)

- Administracja - studia I i II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

- Stosunki międzynarodowe - studia I i II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Terminy kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostały wykazane w "Harmonogramie rekrutacji".

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce REKRUTACJA
Zapraszamy!

Serdecznie gratulujemy!

Z przyjemnością informujemy, że reprezentacja Wydziału Prawa i Administracji UKSW w osobach Pani Eweliny Włoczewskiej oraz Pana Tomasza Kanieckiego zajęła (ex aequo z reprezentacją Uniwersytetu Jagiellońskiego) I miejsce w Olimpiadzie Historyczno-Prawnej im. Michała Sczanieckiego, organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studentów przygotowali: dr hab. Sławomir Godek, dr Przemysław Gawron, dr Elżbieta Loska i dr Magdalena Wilczek-Karczewska. Czytaj więcej

Zakończyła się III edycja Konkursu Arbitrażowego Lewiatan!

Informujemy, iż Wydział Prawa i Administracji UKSW współuczestniczył w organizacji kolejnej już III edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan, zaś prof. dr hab. Marek Michalski Dziekan Wydziału brał jako juror udział w finale Konkursu. Czytaj więcej

I Ogólnopolski Studencki Konkurs Krasomówczy KNPP UKSW

Na zdjęciu: Jury wraz z uczestnikami Konkursu

  Czytaj więcej

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach