Zaproszenie na promocję książki

Katedra Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa i Administracji UKSW oraz Wydawnictwo Naukowe UKSW serdecznie zapraszają na promocję książki dr hab. Renaty Kamińskiej W trosce o miasto. "Cura urbis" w Rzymie okresu republiki i pryncypatu. Czytaj więcej

Zbiórka darów dla zwierząt ze schroniska

Podobnie jak w roku ubiegłym zachęcamy do przyłączenia się do zbiórki darów dla zwierząt ze schroniska.Czytaj więcej

Wizyta robocza Przedstawicieli WPiA na Uniwersytecie Viadrina

W dniach 14 – 15 grudnia 2016 roku Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW, Pan dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW oraz mgr Zbigniew Więckowski, Asystent w Katedrze Prawa Cywilnego i PPM, WPiA UKSW przebywali z wizytą roboczą we Frankfurcie nad Odrą.  Celem wyjazdu było pogłębienie współpracy międzynarodowej, szczególnie w obszarze naukowo-badawczym, z Europejskim Uniwersytetem Viadrina oraz wygłoszenie wykładu.Czytaj więcej

Gratulacje dla Pani Anny Szluz

Studentka V roku Prawa Stacjonarnego WPiA UKSW Pani Anna Szluz otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017. Serdecznie gratulujemy!

Gratulacje dla Pani Marty Chmielewskiej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, Pani Marta Chmielewska uzyskała wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP za pracę magisterską pt: "Ochrona znaków towarowych po zmianach uchwalonych w 2015 roku" . Promotorem pracy jest prof. UKSW dr hab. Jadwiga Pazdan. Serdecznie gratulujemy!

Konferencja Naukowa "Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne"

W piątek 2 grudnia 2016 r. w Auli Głównej im. R. Schumana (Auditorium Maximum) odbyła się ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne" zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji UKSW. Konferencję uroczyście otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Marek Michalski.Czytaj więcej

VI edycja konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło  VI edycję konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”. Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.Czytaj więcej

Gratulacje dla Pani dr Agnieszki Gryszczyńskiej

Pani dr Agnieszka Gryszczyńska, Adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego WPiA UKSW została wyróżniona w 5. edycji konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2016. Serdecznie gratulujemy! 

Sesja Naukowa „Człowiek w Cyberprzestrzeni” - sprawozdanie z konferencji

11 października 2016 r. w Auli Schumana na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się Sesja Naukowa „Człowiek w Cyberprzestrzeni”. Sesja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony Studentów i pracowników UKSW. MWN Wykładnia przygotowało miniwykłady z wystąpień prelegentów oraz multibook. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 Studiów Doktoranckich

W dniu 18 października 2016 r. w Auli Schumana na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 Studiów Doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UKSW na kierunku prawo.Czytaj więcej

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach