Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

W dniu 6 października 2014 r. odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015.

Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Szczegółowy program uroczystości znajduje się na Stronie Głównej UKSW.

Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza do współpracy studentów prawa

Fundacja Dzieci Niczyje jest największą w Polsce organizacją pozarządową, która od ponad 20 lat zajmuje się ochroną prawną dzieci uczestniczących w procedurach prawnych. W związku z realizacją programu „Opiekun Dziecka – Ofiary Przestępstwa” Fundacja Dzieci Niczyje ogłasza nabór na wolontariuszy, którzy pod nadzorem prawnika, zaangażują się w pracę na rzecz Fundacji.

W tym roku w ramach programu przewidujemy stworzenie 8-osobowego zespołu składającego się ze studentów prawa oraz psychologii, do którego zadań będzie należało m.in.: Czytaj więcej

Bałtycka Konferencja Prawa Finansowego Samorządu Terytorialnego

W dniach 15 - 16 września br. odbyła się w Gdańsku międzynarodowa Bałtycka Konferencja Prawa Finansowego Samorządu Terytorialnego, której współorganizatorami były: WPiA Uniwersytetu Gdańskiego oraz WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, odbywająca się pod honorowym patronatem JM Rektora UGd oraz JM Rektora UKSW. Na konferencji WPiA UKSW reprezentowali p. prof. dr hab. Marek Michalski - Dziekan WPiA UKSW, który wygłosił referat pt. Konstrukcja obligacji jako papierów wartościowych oraz p. prof. dr hab. Piotr Zapadka - Prodziekan WPiA UKSW, który przedstawił referat pt. Czytaj więcej

Dodatkowa rekrutacja na kierunki Administracja i Prawo

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że trwa dodatkowa rekrutacja na następujące kierunki studiów, prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w roku akademickim 2014/2015:

- Administracja (studia I i II stopnia niestacjonarne);

- Prawo (studia jednolite magisterskie, niestacjonarne).

Szczegóły znajdą Państwo na stronie Biura Rekrutacji (www.rekrutacja.uksw.edu.pl) lub na stronie Wydziału Prawa i Administracji UKSW (w zakładce Rekrutacja). Czytaj więcej

Seminarium Globalizacja – Global & European Governance – Prawo Globalne

Wydział Prawa i Administracji zaprasza na seminarium Globalizacja – Global & European Governance – Prawo Globalne, które odbędzie się 12 września na Kampusie Dewajtis.

Program seminarium

I sesja, 11.00-12.30- Kampus UKSW Dewajtis, ul. Dewajtis 5, sala 223

11.00-11.40- referaty

prof. dr hab. Cezary Mik (UKSW): Prawo międzynarodowe wobec wyzwań globalizacji

dr Piotr Szwedo (UJ): Czy potrzebujemy prawa globalnego?

11.40-12.10 – comments Czytaj więcej

Konkurs dla studentów szkół wyższych na esej dotyczący Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP)

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Ambasada Brytyjska oraz Ambasada Szwecji w Polsce organizuje konkurs dla studentów szkół wyższych na esej dotyczący Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP).

Celem konkursu jest popularyzacja problematyki umowy handlowej UE-USA wśród studentów szkół wyższych. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy studenci  kształcący się zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich, w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym.
Czytaj więcej

Rekrutacja do "Poradni Prawnej" - nowego modułu realizowanego w ramach projektu "Poprawa jakości kształcenia studentów prawa..."

Serdecznie zapraszamy studentów III - V roku prawa (stacjonarnego i niestacjonarnego) do wzięcia udziału w rekrutacji do nowego modułu „Poradnia Prawna” realizowanego przez Uniwersytecką Studencką Poradnie Prawną WPiA UKSW. Czytaj więcej

Projekty uzupełniające w zakresie współpracy międzynarodowej

Do 5 września br., w drodze wyjątku, można zgłaszać do Biura Badań Naukowych UKSW projekty uzupełniające w zakresie współpracy międzynarodowej na rok 2015 finansowane ze środków na działalność statutową.

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach