Wrześniowa rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne

Szanowni Kandydaci, WPiA UKSW zaprasza do udziału we wrzesniowej rekrutacji dodatkowej na kierunki: Administracja Stacjonarna I i II stopnia oraz Stosunki międzynarodowe Stacjonarne I i II stopnia. Dokumenty będą przyjmowane 17 i 18 września 2015 r., rejestracja w IRK będzie aktwna od 29 lipca dla II stopnia, 5 sierpnia dla I stopnia. Przypominamy również, że rejestracja na studia niestacjonarne w IRK odbywa się w trybie ciągłym. Dokumenty na Administrację Niestacjonarną I i II stopnia oraz Prawo Niestacjonarne będą przyjmowane 17 i 18 września 2015 r. Czytaj więcej

Przestępczość gospodarcza i skarbowa - nowe studia podyplomowe na WPiA

Prezentujemy Państwu nowatorską ofertę edukacyjną w zakresie kształcenia podyplomowego z zakresu Przestępczości gospodarczej i skarbowej. Program studiów został tak skomponowany, aby odpowiadał aktualnym potrzebom praktyki. Tematyka studiów odzwierciedla współczesny obraz przestępczości gospodarczej i skarbowej. Zajęcia prowadzone będą z uwzględnieniem konkretnych problemów i zagadnień stwarzających największe trudności w praktyce. W programie studiów przewidziane zostały m.in. następujące zagadnienia: konflikty jurysdykcji przy transgranicznych przestępstwach gospodarczych, oszustwa karuzelowe, parabanki i instytucje pożyczkowe.

Czytaj więcej

Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych – IX edycja studiów podyplomowych na WPiA

Szanowni Państwo, Katedra Prawa Informatycznego UKSW serdecznie zaprasza od października 2015 na IX edycję studiów podyplomowych z zakresu Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych - niezależnie od kierunku, którzy chcą zgłębiać wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Czytaj więcej

Prawo Dowodowe – III edycja studiów podyplomowych na WPiA

Szanowni Państwo, Katedra Prawa Karnego UKSW serdecznie zaprasza od października 2015 na III edycję studiów podyplomowych z zakresu Prawa Dowodowego. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych - niezależnie od kierunku, którzy chcą zgłębiać wiedzę z zakresu prawa dowodowego i kryminalistyki. Szczegółowe informacje (program, harmonogram zjazdów itd.) znajdują się na stronie studiów: http://prawo.dowodowe.uksw.edu.pl/.

Czytaj więcej

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "The Theory of Just War. Behind the Jurisprudential Defense of (Abstaining from) Military Action", która odbędzie się w Warszawie w dniach 13-14 października 2015 roku.

Czytaj więcej

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Osoby ubiegające się, w roku akademickim 2015/2016, o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego proszone są o składanie kompletnych wniosków uprzednio zaopiniowanych przez Radę Wydziału, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2015 r., w Sekretariacie Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia (pok. 428, ul. Dewajtis 5 w Warszawie).
Czytaj więcej

I miejsce w Konkursie prac dyplomowych NTIE

Z przyjemnością informujemy, że praca dyplomowa Pana mgr. Pawła Kozyry, z Wydziału Prawa i Administracji UKSW pt.: Udostępnienie informacji publicznej w mediach społecznościowych, otrzymała I miejsce w kategorii prac magisterskich w ramach konkursu organizowanego przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej.
Praca powstała pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Szpor, Kierownika Katedry Prawa Informatycznego WPiA UKSW. Serdecznie gratulujemy! 

Nowe ścieżki edukacyjne na kierunku Stosunki międzynarodowe

Od najbliższego roku akademickiego 2015/2016 Wydział Prawa i Administracji UKSW wprowadza nowe ścieżki edukacyjne na kierunku Stosunki międzynarodowe dla studiów I i II stopnia. Czytaj więcej

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego

Krajowa Rada Komornicza ogłasza II edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych. Szczegóły na stronie www.komornik.pl.

Diamentowy Grant dla Studentki WPiA

Studentka IV roku Prawa Stacjonarnego Pani Natalia Maria Kalinowska znalazła się wśród laureatów konkursu dla młodych naukowców Diamentowy Grant. W ramach przyznanych środków Pani Kalinowska realizowała będzie projekt pt. "Diagnoza stanu ochrony prywatności jednostki w sieci Internet ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych – stan prawny i perspektywy". Serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach