Studia doktoranckie na WPiA

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż Zarządzeniem Nr 9/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji utworzono studia doktoranckie w zakresie prawa. Studia prowadzone będą w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. 

Czytaj więcej

Człowiek w cyberprzestrzeni - nowy kierunek studiów na WPiA

Wydział Prawa i Administracji UKSW zaprasza na nowe stacjonarne studia interdyscyplinarne w zakresie prawa, informatyki i socjologii na kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni. 

Czytaj więcej

Gratulacje dla Pana prof. dr hab. Marka Michalskiego

Z przyjemnością informujemy, iż Pan prof. dr hab. Marek Michalski, Dziekan WPiA UKSW oraz Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego został wybrany prezesem Sądu Polubownego przy KDPW na nową kadencję oraz sędzią Sądu Giełdowego przy GPW. Serdecznie gratulujemy!

Zaproszenie do udziału w Konferencji Naukowej „Swoistość konstrukcji rozwiązań prawnych a jedność funkcji prawa” 27 czerwca 2016 r.

Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska WPiA UKSW oraz Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji uprzejmie zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej pt.: „Swoistość konstrukcji rozwiązań prawnych a jedność funkcji prawa”, która odbędzie się dnia 27 czerwca 2016 r., w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w Sali 327 (budynek 21, Auditorium Maximum), przy ul. Wóycickiego 1/3.
PROGRAM KONFERENCJI

Pani prof. Irena Lipowicz Senatorem Uniwersytetu

Podczas zebrania wyborczego nauczycieli akademickich posiadajacych tytułu profesora lub stopień naukowy doktora hablilitowanego Senatorem UKSW na kadencję 2016-2020 została wybrana Pani prof. UKSW dr hab. Irena Lipowicz Serdecznie gratulujemy!

Pani dr Beata Zbarachewicz Senatorem Uniwersytetu

Mamy przyjemność poinformować, iż 2 czerwca 2016 r., podczas zebrania wyborczego pracowników UKSW niebędących nauczycielami akademickimi Senatorem Uniwersytetu na kadencję 2016-2020 została wybrana Pani dr Beata Zbarachewicz. Serdecznie gratulujemy!

Wybór Prodziekanów WPiA na kadencję 2016-2020

Kolegium Elektorów w dniu 7 czerwca br. wybrało  Prodziekanów na kadencję 2016-2010: Pana prof. UKSW dr hab. Marka Świerczyńskiego, Panią prof. UKSW dr hab. Annę  Tarwacką oraz Pana prof. UKSW dr hab. Piotra Zapadkę. Serdecznie gratulujemy! 

Prof. dr hab. Marek Michalski wybrany Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji na kadencję 2016-2020

Kolegium Elektorów Wydziału Prawa i Administracji UKSW wybrało w dniu 17 maja 2016 r. prof. dra hab. Marka Michalskiego na Dziekana Wydziału Prawa i Administracji na kadencję 2016-2020. Serdecznie gratulujemy!

Sukces studentki WPiA

Esej dotyczący „Przetwarzania danych osobowych wykładowców uczelni na portalu służącym do oceny wykładowców” autorstwa naszej studentki Beaty Gazdy, został najwyżej oceniony w konkursie GIODO.Czytaj więcej

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję „Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym”

W imieniu organizatorów (Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS oraz Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego UKSW) serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym”. Obrady plenarne odbędą się 6 października 2016 r. (czwartek) od godz. 9.00 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4.Czytaj więcej

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach