Rekrutacja na Rok Akademicki 2017/2018

W tym roku na naszej uczelni przygotowano 2680 miejsc na 37 kierunkach na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich – to mniej niż w ubiegłym roku. Na studiach niestacjonarnych na dziewięciu kierunkach studiów I i II stopnia będzie mogło studiować 1235 osób. Zmniejszenie limitów przyjęć jest odpowiedzią na wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które opracowało nowy algorytm finansowania uczelni wyższych.Czytaj więcej

Pierwszy numer kwartalnika "Człowiek w cyberprzestrzeni"

Szanowni Państwo, ukazał się pierwszy numer kwartalnika "Człowiek w cyberprzestrzeni". Zapraszamy do lektury! http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/cwcCzytaj więcej

Przerwa w pracy Dziekanatów WPiA

Szanowni Państwo, Dziekanaty wszystkich kierunków WPiA będą nieczynne od 1 do 31 sierpnia br.

W lipcu Dziekanaty będą czynne wg planu zamieszczonego poniżej:
- Administracja Stacjonarna I i II st.: do 28 lipca
- Administracja Niestacjonarna I i II stopnia: do 26 lipca
- Człowiek w cyberprzestrzeni: do 27 lipca
- Prawo Stacjonarne: do 28 lipca
- Prawo Niestacjonarne: do 28 lipca
- Stosunki międzynarodowe I i II stopnia: do 28 lipca
- Studia doktoranckie: do 27 lipca

UWAGA! W związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym w dniach 20-24 lipca 2017 r. Dziekanaty WPiA będą nieczynne dla studentów (w ww. terminie nie ma możliwości odebrania dyplomu, pobrania zaświadczenia itp.).

Czytaj więcej

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problemowi konfiskaty mienia w Polsce

W dniach 28-30 czerwca bieżącego roku w Auditorium Maximimum UKSW odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problemowi konfiskaty mienia w Polsce i wysiłkom na rzecz jego restytucji. Konferencję została zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji UKSW oraz Loyola School of Law Loyola Marymount University (Kalifornia).Czytaj więcej

Nagrody Rektora za wkład w rozwój UKSW

Pani dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW otrzymała nagrodę JM Rektora ks. prof. Stanisława Dziekońskiego. Wyróżnienie zostało przyznane za wkład w rozwój Uczelni. Serdecznie gratulujemy! Czytaj więcej

Wrześniowe posiedzenie Rady Wydziału Prawa i Administracji

Szanowni Państwo, z uwagi na termin posiedzenia Senatu UKSW, zmianie ulega data wrześniowego posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW. Zgodnie z decyzją Dziekana WPiA UKSW, Pana prof. dr. hab. Marka Michalskiego, zebranie Rady Wydziału odbędzie się 19 września 2017 r.

"Pierwszy Okrągły Stół Problematyki Sądownictwa Konstytucyjnego"

Katedra Prawa Konstytucyjnego serdecznie zaprasza na seminarium "Pierwszy Okrągły Stół Problematyki Sądownictwa Konstytucyjnego", które odbędzie się 17 listopada (piątek), w sali nr 201, bud. nr 23 na terenie młocińskiego kampusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczegółowe informacje dostępne są na podstronie Katedry Prawa Konstytucyjnego.

Wyniki naboru ofert w ramach projektu „NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH! 2.0” - dotacja dla studentów Prawa

MNiSW podało wyniki naboru ofert w ramach projektu „NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH! 2.0”, w którym studenci Prawa UKSW otrzymali dotację w wysokości 7875 zł przeznaczoną na uczestnictwo w międzynarodowym konkursie Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Celem konkursu jest popularyzacja międzynarodowego arbitrażu handlowego oraz Konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Serdecznie gratulujemy!!!Czytaj więcej

Wizyta Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Montrealu

12 czerwca 2017 roku wizytę na Wydziale Prawa i Administracji UKSW złożył Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Montrealu Pan prof. Jean-François Gaudreault-Desbiens. W spotkaniu będącym kulminacją wizyty udział wzięli: Pani dr hab. Anna Tarwacka, prof. UKSW oraz Pan dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW reprezentujący władze Wydziału, a ponadto Pani dr hab. Renata Kamińska, Pan dr hab. Dariusz Góra-Szopiński, prof. UKSW, Pani Małgorzata Wojtczak-Wałachowska (Z-ca Kierownika Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW), mgr Zbigniew Więckowski oraz przedstawiciele studentów.Czytaj więcej

Wystąpienie Pana prof. dr. hab. Bogusława Dybasia

W dniu 7 czerwca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UKSW odbyło się wystąpienie Pana Prof. dr. hab. Bogusława Dybasia - historyka, profesora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Instytucie Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyrektora Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, pt.: „Mapa topograficzna Królestwa Galicji  i Lodomerii z lat 1779-1783 - I zdjęcie wojskowe, tzw. mapa Miega”, połączone z prezentacją programu wydawniczego pełnej edycji krytycznej mapy i opisów topograficznych  „Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783”.Czytaj więcej

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach