Kolejny sukces Studenckiego Koła Naukowego Forum Prawa Publicznego

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Forum Prawa Publicznego na WPiA UKSW uczestniczący w realizacji projektu MRJ uzyskali już po raz trzeci nagrodę w Konkursie "Młodych Mistrzów" na "Forum Teleinformatyki". Uroczyste wręczenie nagród przez Minister Cyfryzacji A. Streżyńską i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych E. Bielak-Jomaa odbyło się w dniu 29 stycznia 2016 r. Czytaj więcej

"Erasmus+ 2016/2017: Rekrutacja na realizację części studiów za granicą

Uprzejmie informujemy, że w systemie USOSweb studenci WPiA mogą składać wnioski na realizację części studiów w ramach Programu Erasmus+ roku akademickiego 2016/2017. Rekrutacja będzie aktywna od 3.02 godz. 9:00 do 17.02. godz. 23:59. Rekrutacja odbywać się będzie w III etapach. Czytaj więcej

II edycja Szkoły Prawa Niemieckiego

Pragniemy poinformować, że na WPiA w ramach Instytutu Prawa Międzynarodowego, Prawa UE oraz Stosunków Międzynarodowych rusza II edycja Szkoły Prawa Niemieckiego. Celem Projektu jest poszerzenie oferty dydaktycznej Instytutu Prawa Międzynarodowego, Prawa UE oraz Stosunków Międzynarodowych o zajęcia oferujące pogłębioną wiedzę z zakresu prawa państw obcych. Grupą docelową tej oferty dydaktycznej są studenci Prawa, Administracji oraz Stosunków Międzynarodowych WPiA, ale również innych kierunków prowadzonych na UKSW np. politologii, ekonomii. Czytaj więcej

Gratulacje dla Pani dr hab. Moniki Gładoch

Z przyjemnością informujemy, że Pani dr Monika Gładoch, adiunkt w Katadrze Prawa Pracy WPiA UKSW uzyskała stopień doktora habilitowanego na WPiA UMK w Toruniu. Serdecznie gratulujemy! 

Nabór wniosków w ramach stypendiów finansowanych z własnego funduszu stypendialnego UKSW


Szanowni Państwo, Rektor UKSW ogłasza nabór wniosków w ramach stypendiów finansowanych z własnego funduszu stypendialnego UKSW. Wnioski o stypendium można składać w ramach czterech konkursów organizowanych dla studentów, doktorantów i pracowników UKSW , które są wynikiem współpracy naszej uczelni z Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A. Pula środków finansowych na stypendia w roku 2016 wynosi 141 tys. zł.

Nowa publikacja Prodziekana WPiA prof. n. dr hab. B. Szmulika

Nakładem Wydawnctwa C.H. Beck ukazało się 3.wydanie "Zarysu prawa administracyjnego" autorstwa Bogumiła Szmulika, Sławomira Serafina i Katarzyny Miaskowskiej-Daszkiewicz. 

Czytaj więcej

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 26 października 2015 r. Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Czytaj więcej

Jubileusz 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji

W dniu 6 listopada br. na Wydziale Prawa i Administracji UKSW odbyły się uroczystości związane z inauguracją roku akademickiego 2015/2016 połączone z obchodami jubileuszu 15-lecia wydziału. Uroczystą sesję otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW prof. dr hab. Marek Michalski, który powitał zgromadzonych w auli im. Roberta Schumana członków społeczności akademickiej oraz przybyłych gości, a także na tle zarysu dziejów wydziału przedstawił jego dotychczasowy dorobek uwieńczony uzyskaniem w październiku br. decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo. 

Czytaj więcej

Księga jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się IURA ET NEGOTIA Księga jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie pod redakcją naukową Pani dr hab. Anny Tarwackiej, prof. UKSW. 

Czytaj więcej

X spotkanie z cyklu „Zawody prawnicze”

Szanowni Państwo, Koło Naukowe Prawa Prywatnego od kilku lat organizuje cykl spotkań pt. „Zawody prawnicze”, na których studenci prawa mają okazję skonfrontować swoje wyobrażenie o zawodach prawniczych z rzeczywistością, bowiem przedstawiciele poszczególnych zawodów dzielą się z nami swoimi doświadczeniami, wiedzą oraz dają nam cenne wskazówki. 2 grudnia 2015 roku odbyło się już X. spotkanie z cyklu „Zawody prawnicze”. Czytaj więcej

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach