Dodatkowa rekrutacja na kierunki Administracja, Stosunki międzynarodowe i Prawo

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że trwa dodatkowa rekrutacja na następujące kierunki studiów, prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w roku akademickim 2014/2015:

- Administracja (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne);

- Stosunki międzynarodowe (studia I i II stopnia stacjonarne).

- Prawo (studia jednolite magisterskie, niestacjonarne). Czytaj więcej

Seminarium Globalizacja – Global & European Governance – Prawo Globalne

Wydział Prawa i Administracji zaprasza na seminarium Globalizacja – Global & European Governance – Prawo Globalne, które odbędzie się 12 września na Kampusie Dewajtis.

Program seminarium

I sesja, 11.00-12.30- Kampus UKSW Dewajtis, ul. Dewajtis 5, sala 223

11.00-11.40- referaty

prof. dr hab. Cezary Mik (UKSW): Prawo międzynarodowe wobec wyzwań globalizacji

dr Piotr Szwedo (UJ): Czy potrzebujemy prawa globalnego?

11.40-12.10 – comments Czytaj więcej

Konkurs dla studentów szkół wyższych na esej dotyczący Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP)

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Ambasada Brytyjska oraz Ambasada Szwecji w Polsce organizuje konkurs dla studentów szkół wyższych na esej dotyczący Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP).

Celem konkursu jest popularyzacja problematyki umowy handlowej UE-USA wśród studentów szkół wyższych. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy studenci  kształcący się zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich, w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym.
Czytaj więcej

Rekrutacja do "Poradni Prawnej" - nowego modułu realizowanego w ramach projektu "Poprawa jakości kształcenia studentów prawa..."

Serdecznie zapraszamy studentów III - V roku prawa (stacjonarnego i niestacjonarnego) do wzięcia udziału w rekrutacji do nowego modułu „Poradnia Prawna” realizowanego przez Uniwersytecką Studencką Poradnie Prawną WPiA UKSW. Czytaj więcej

Projekty uzupełniające w zakresie współpracy międzynarodowej

Do 5 września br., w drodze wyjątku, można zgłaszać do Biura Badań Naukowych UKSW projekty uzupełniające w zakresie współpracy międzynarodowej na rok 2015 finansowane ze środków na działalność statutową.

KONKURS NA GLOSĘ

Zapraszamy studentów WPiA UKSW do wzięcia udziału w Czwartej Edycji
„Konkursu na glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczącego Kodeksu spółek handlowych”.
Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w załączniku.

Studia podyplomowe - Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych

Katedra Prawa Informatycznego serdecznie zaprasza na  kolejna edycję studiów podyplomowych z zakresu Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych.
Więcej informacji pod linkiem:   http://www.ochronadanych.uksw.edu.pl

Studia podyplomowe - Prawo Dowodowe

Katedra Prawa Karnego UKSW serdecznie zaprasza na drugą edycję studiów podyplomowych z zakresu Prawa  Dowodowego.
Więcej informacji pod linkiem:   http://prawo.dowodowe.uksw.edu.pl

Maturzyści chcą studiować prawo na UKSW

Prawo na UKSW jest na drugim miejsu pod względem ilości chętnych na miejsce:

Która uczelnia ma najwięcej chętnych na jedno miejsce na wydziale prawa

Źródło: Rzeczpospolita rp.pl
Cały artykuł: http://prawo.rp.pl/galeria/756571,2,1126848.html#bigImage

Serdecznie gratulujemy

Z przyjemnością informujemy, że Pan dr Michał Będkowski-Kozioł i Pan mgr Łukasz Gołąb z Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UKSW zostali redaktorami prowadzącymi specjalnego numeru czasopisma „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” (iKAR nr 8/2014) wydawanego przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (strona internetowa czasopisma: http://ikar.wz.uw.edu.pl/). Kierownikiem CARS oraz redaktorem naczelnym iKAR jest Pan prof. dr hab. Czytaj więcej

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach