Przejdź do treści

Aktualna ocena parametryczna WPiA UKSW to A

Z radością informujemy, że w wyniku oceny jakości działalności naukowej dyscyplina nauk prawnych UKSW otrzymała ocenę parametryczną A. Jest to potwierdzenie wysokiej pozycji kierunku prawo na naszym Uniwersytecie oraz jakości prowadzonych badań z różnych obszarów nauk prawnych.

Procedura

Oceny  poziomu  naukowego  prowadzonej  działalności  naukowej  dokonuje  się z uwzględnieniem następujących rodzajów osiągnięć naukowych:

  • artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych (zamieszczonych w wykazie czasopism i materiałów)
  • artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism
  • monografii  naukowych  wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcji naukowych takich monografii i ich rozdziałów 
  • monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcji naukowych takich monografii i autorstwa w nich rozdziałów 

Dla  każdej  publikacji  naukowej  ustala się udział jednostkowy każdego autora. Suma udziałów jednostkowych tworzy tzw. slot publikacyjny.

Wyboru  osiągnięć naukowych, stanowiących podstawę oceny poziomu naukowego działalności naukowej w danej dyscyplinie dokonuje algorytm optymalizujący.

W publikacjach wieloautorskich udziały jednostkowe są przeliczane według wzoru i ich wartość punktowa jest  zależna od wielkości udziału autorów z danej dyscypliny. W ewaluacji najwyżej punktowane publikacje  interdyscyplinarne są premiowane wyższym udziałem punktowym autorów.

Wybierz interesujący Cię dział: