Przejdź do treści
Młotek sędziego na tle flagi niemieckiej

IV edycja

Szkoły Prawa Niemieckiego
i Polityki Zagranicznej Niemiec

Pragniemy poinformować, że na WPiA rusza IV edycja Szkoły Prawa Niemieckiego. Celem Projektu jest poszerzenie oferty dydaktycznej Wydziału o zajęcia oferujące pogłębioną wiedzę z zakresu prawa państw obcych. Grupą docelową tej oferty dydaktycznej są studenci Prawa, Administracji oraz Stosunków Międzynarodowych WPiA, ale również innych kierunków prowadzonych na UKSW np. politologii, ekonomii (Studenci z innych wydziałów proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu Stosunków Międzynarodowych). Studenci UKSW nie wnoszą opłat za udział w Szkole. W ramach zajęć zostaną przeprowadzone trzy bloki tematyczne:

  • I – państwo (20 h),
  • II – jednostka (20 h),
  • III – gospodarka (20 h).

W sumie w ramach Szkoły zostanie przeprowadzonych 60 godz. wykładu. Zajęcia zostaną poprowadzone w blokach  w dniach 22.-24.4., 20.-22.5. oraz 3.-5.6.2020 (22 kwietnia odbędzie się inauguracja IV edycji). Wykłady odbędą się we wskazanych terminach w środy – w godz. 15:00-18:00, w czwartki oraz piątki – w godz. 9:00-17:00.

Wykład w ramach Szkoły poprowadzi prof. dr hab. Oliver Dörr LL.M (Londyn) kierownik Europaen Legal Studies Institute Uniwersytetu w Osnabrück.

Zajęcia w ramach Szkoły kończą się egzaminem. Uczestnicy Szkoły otrzymują certyfikat ukończenia Szkoły.

Uczestnictwo w zajęciach Szkoły zostanie zakwalifikowane jako uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych (wykładach monograficznych) za łączną sumę 16 punktów ECTSZajęcia odbywają się w j. niemieckim.

Na zajęcia prowadzone w ramach Szkoły konieczne jest zarejestrowanie się w systemie USOSweb.

Rejestracja rozpocznie się 12 lutego 2020 r. o godz. 13:00 i potrwa do 1 marca 2020 (do godz. 23:59).

Ewentualne pytania można kierować do dra Szymona Pawłowskiego na adres mailowy: s.pawlowski@uksw.edu.pl, w temacie proszę wpisać Szkoła Prawa Niemieckiego.

Unijne i niemieckie prawo podatkowe oraz ochrony środowiska

W roku akademickim 2018/2019 na WPiA w ramach Instytutu Prawa Międzynarodowego, Prawa UE oraz Stosunków Międzynarodowych odbyła się I edycja Seminarium: Unijne i niemieckie prawo podatkowe oraz ochrony środowiska. Wykłady poprowadził prof. dr hab. Gerd Morgenthaler, kierownik Lehrstuhl für Öffentliches Recht unter Berucksichtigung europäischer und internationaler Bezüge Uniwersytetu w Siegen. W ramach zajęć zostały przeprowadzone trzy 20-godzinne bloki tematyczne, w sumie 60 godz. wykładu w dn. 10-12 kwietnia, 15-17 maja oraz  29-31 maja 2019 r. 

III edycja (semestr letni 2016/2017)

Wykład w ramach III edycji poprowadził prof. dr hab. Oliver Dörr

III edycja Szkoły Prawa Niemieckiego i Polityki Zagranicznej Niemiec uzyskała wsparcie finansowe z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

https://fwpn.org.pl/

II edycja (semestr letni 2015/2016)

Wykład w ramach II edycji poprowadził prof. Dr. Christoph Busch

I edycja (semestr letni 2014/2015)

Wykład w ramach I edycji poprowadził prof. dr hab. Oliver Dörr