Przejdź do treści

I. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK)

II. Regulamin Studiów UKSW

III. Komisja ds. Jakości Kształcenia

W skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kszatłcenia w kadencji 2020-2024 wchodzą:

 1. Dr hab. Bogusław Szmulik, prof. uczelni – Przewodniczący
 2. Dr Mariusz Szyrski – Zastępca Przewodniczącego
 3. Dr Przemysław Gawron
 4. Dr Agnieszka Mikos-Sitek
 5. Dr Natalia Kohtamaki
 6. Dr Maciej Hulicki
 7. Dr Szymon Pawłowski
 8. Dr Aleksandra Syryt
 9. Mgr Filip Manikowski – Sekretarz
 10. Tomasz Bojanowski – przedstawiciel studentów

IV. Komisja ds. Dydaktyki

W skład Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki w kadencji 2020-2024 wchodzą:

 1. Dr hab. Marcin Wielec – Przewodniczący
 2. Dr Mateusz Tchórzewski – Zastępca Przewodniczącego
 3. Prof. dr hab. Adam Wielomski
 4. Dr hab. Leszek Graniszewski, prof. uczelni
 5. Dr hab. Maria Szczepaniec, prof. uczelni
 6. Dr hab. Sławomir Godek, prof. uczelni
 7. Dr Zbigniew Więckowski
 8. Dr Agnieszka Mikos-Sitek
 9. Dr Natalia Kohtamaki
 10. Dr Szymon Pawłowski
 11. Dr Maciej Hulicki
 12. Dr Janusz Wesserling
 13. Mgr Maciej Orkusz – Sekretarz
 14. Klaudia Łuniewska – przedstawiciel studentów

V. Programy studiów, efekty kształcenia, punkty ECTS

 1. Kierunek Prawo Stacjonarne
 2. Kierunek Prawo Niestacjonarne
 3. Kierunek Administracja Stacjonarna
 4. Kierunek Administracja Niestacjonarna
 5. Kierunek Stosunki międzynarodowe
 6. Kierunek Stosunki i prawo międzynarodowe
 7. Kierunek Człowiek w cyberprzestrzeni
 8. Kierunek Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

VI. System antyplagiatowy

VII. Wyniki ankiet