Przejdź do treści
logo

Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego powstało w 2016 roku jako organizacja studencko-doktorancka z inicjatywy grupy studentów zainteresowanych prawem karnym.

Celem działalności KNPKM jest rozwój umiejętności i wiedzy w zakresie prawa karnego materialnego oraz nauk pokrewnych, realizowany przez samodzielne inicjatywy Koła oraz we współpracy z innymi organizacjami studenckimi i Katedrą Prawa Karnego.

W ramach bieżącej działalności Koło wspiera aktywność akademicką studentów i doktorantów, promując uczestnictwo w konferencjach naukowych i seminariach oraz publikacje. Od roku, minimum raz w miesiącu, KNPKM organizuje otwarte spotkania dydaktyczne, podczas których studenci, wraz z Opiekunem Naukowym, dr. Piotrem Zakrzewskim, poszerzają wiedzę i omawiają wszelkie niejasności związane z prawem karnym.

Koło organizuje także liczne wyjścia, m.in. do sądów i zakładów karnych, konferencje naukowe i spotkania z wybitnymi teoretykami i praktykami z dziedziny prawa karnego oraz wspiera Katedrę Prawa Karnego w organizacji jednego z najważniejszych wydarzeń na uczelni ? Bielańskich Kolokwiów Karnistycznych.