Przejdź do treści

Kandydaci

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego uzyskał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Uczelnia przyszłości. To wyróżnienie kierowane do innowatorów i organizacji, których sposób działania i myślenia wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki.