Przejdź do treści

Sprawozdawczość naukowa Instytut Nauk Prawnych UKSW

Badania indywidualne:

osoba wskazana przez Kierownika Katedry przekazuje Importerowi sprawozdania pracowników przypisanych do dyscypliny nauki prawne odpowiednio w terminach:

  • do 20 stycznia (za okres lipiec – grudzień)
  • do 20 lipca (za okres styczeń – czerwiec)

Sprawozdania należy przekazywać w formie zdalnej w jednym pliku według wzoru (załącznik do Zarządzenia o sprawozdawczości indywidualnej [docx]) na adres m.osuchowska@uksw.edu.pl

Badania zespołowe:

W ramach Katedry:

  • krótkoterminowe – prowadzone w okresie do roku
  • długoterminowe – prowadzone w okresie dłuższym niż rok, wg. harmonogramu

Osoba wskazana przez Kierownika Katedry przesyła w formie zdalnej sprawozdanie (załącznik nr 1 do Zarządzenia o sprawozdawczości zespołowej [xlsx]) na adres a.deptula@uksw.edu.pl w terminach:

  • do 20 stycznia (za okres lipiec – grudzień)
  • do 20 lipca (za okres styczeń – czerwiec)
  • w ramach zespołów międzykatedralnych i interdyscyplinarnych:

Zgłoszenie powstania zespołu Dyrektorowi Instytutu (załącznik nr 2 do Zarządzenia o sprawozdawczości zespołowej [docx]) i rozliczenie projektu w terminie 14 dni od dnia zakończenia projektu (załącznik nr 3 do Zarządzenia o sprawozdawczości zespołowej [docx]).

Badania naukowe i zespołowe sprawozdajemy zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do Zarządzeń: