Dodatkowa tura rekrutacji na studia niestacjonarne

Rekrutacja na studia niestacjonarne nadal trwa i będzie odbywała się bezpośrednio w Dziekanatach. Dokumenty od kandydatów będą przyjmowane w okresie od 15 września do 13 października - we wtorki, środy godziny 9.00-12.00, czwartki godz. 12.00-15.00 w budynku 23 (piętro IV):Czytaj więcej

- Prawo niestacjonarne - sala 403
- Administracja niestacjonarna I i II stopień - sala 405
 
Przypominamy o obowiązkowej Internetowej Rejestracji Kandydatów  w systemie IRK oraz o tym, że wymagany jest od kandydata komplet dokumentów wraz z ankietą wydrukowaną z systemu IRK po dokonaniu rejestracji (wykaz dokumentów). Internetowa Rejestracja Kandydatów będzie otwarta w systemie do 5 października br.

Nominacje profesorskie

Dnia 29 września Pani Profesor Jadwiga Pazdan i Pani Profesor Anna Tarwacka otrzymały z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy nominacje profesorskie. Serdecznie gratulujemy! 

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,185,nominacje-profesorskie-w-palacu-prezydenckim.htmlCzytaj więcej

Dzień organizacyjny dla studentów 1 roku

Szanowni Państwo,
Studentki i Studenci I roku Wydziału Prawa i Administracji,

W dniu 29 września odbędzie się Dzień Organizacyjny dla studentów I roku studiów stacjonarnych Wydziału Prawa i Administracji. W związku z sytuacją epidemiczną spotkanie odbędzie się w formie online.
Program Dnia Organizacyjnego WPiA:Czytaj więcej

Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne na WPiA

W dniu 10 września 2020 r. o godz. 12:00 rozpoczyna się dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji na następujące kierunki:

studia I stopnia:
  • Administracja (8 miejsc);
  • Człowiek w cyberprzestrzeni (9 miejsc);

studia II stopnia:Czytaj więcej

Nowy Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW

1 września 2020 r., w dniu rozpoczęcia nowej kadencji władz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski powoła nowych dziekanów poszczególnych wydziałów.

W latach 2020-2024 funkcję Dziekana na Wydziałe Prawa i Administracji UKSW w Warszawie pełnił będzie prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik. Serdecznie gratulujemy!

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UKSW

Serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW. Od roku akademickiego 2020/2021 poszerzyliśmy możliwości przygotowania do uzyskania stopnia doktora w nowych dyscyplinach.Czytaj więcej

Powołanie Władz Rektorskich na lata 2020-2024

 
Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Rektor Elekt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wskazał

nowych członków Kolegium Rektorskiego.

Funkcje Prorektorów z dniem 1 września 2020 roku obejmą:Czytaj więcej

  • prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus – Prorektor ds. studenckich i kształcenia;
  • prof. dr hab. Marek Michalski – Prorektor ds. finansowych;
  • ks. prof. UKSW dr hab. Marek Stokłosa – Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

Jak skutecznie uczyć zdalnie - Rekomendacja ws. zmian w przepisach dotyczących wykorzystywania w procesie kształcenia akademickiego metod i technik kształcenia na odległość

Troje naukowców z UKSW opracowało rekomendacje związane ze zmianami w przepisach w procesie kształcenia na odległość. Dokument powstał na zlecenie Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych.
Rekomendacje przygotował zespół nauczycieli akademickich Wydziału Prawa i Administracji UKSW posiadających wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu omawianej specyfiki kształcenia: prof. dr hab. Marek Michalski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, dr hab. Artur Kotowski, prof. UKSW oraz dr Aleksandra Syryt. Czytaj więcej

UWAGA! Remont budynku WPiA

Szanowni Państwo, w związku z planowanym remontem budynek WPiA, od czwartku 23 lipca br. do końca września, będzie wyłączony z użytkowania. W związku z powyższym Dziekanaty wszystkich kierunków zostaną tymczasowo przeniesione do budynku 23 a w sierpniu planowana jest przerwa urlopowa. Bardzo prosimy o wcześniejsze sprawdzenie harmonogramu pracy poszczególnych Dziekanatów i Sekretariatów. Przypominamy również, iż  w sytuacjach wymagających osobistego kontaktu KONIECZNE jest wcześniejsze umówienie się z Pracownikami Dziekanatu/Sekretariatu drogą mailową.Czytaj więcej

Publikacja Dziekana WPiA prof. dr hab. Marka Michalskiego

W najnowszym numerze prestiżowego czasopisma „Krytyka Prawa” (2020, t. 12, nr 2) ukazały się artykuły: p. prof. dr hab. Marka Michalskiego – „Miejsce nowego modelu uniwersytetu we współczesnej gospodarce wiedzy, czyli między korporacjonizmem a systemem monistycznym” oraz p. dr Aleksandry Syryt – „System kształcenia akademickiego prawników w Polsce wobec wymogów gospodarki opartej na wiedzy – rozważania na tle relacji między zasadami tworzenia programów studiów a normatywnymi kryteriami oceny jakości kształcenia”.Czytaj więcej

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach