Nieczynne dziekanaty w dniach 22-24 lipca 2019 r.

Szanowni Państwo, 

W związku z trwającą rekrutacją na studia w dniach 22-24 lipca 2019 r.  wszystkie  Dziekanaty WPiA będą nieczynne dla studentów. Przypominamy, że w sierpniu trwa przerwa wakacyjna i Dziekanaty wszystkich kierunków bądą nieczynne.

Nowy Statut UKSW

Podczas ostatniego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przyjęto nowy Statut Uniwersytetu. Nowy dokument będzie obowiązywał od 1 października 2019 r.Czytaj więcej

WPiA UKSW jednym z najlepszych w Polsce

 
Wydział Prawa i Administracji UKSW w Warszawie znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych wydziałów prawa w Polsce, w rankingu opublikowanym na łamach "Rzeczpospolitej".

W tegorocznym rankingu WPiA UKSW zajęło 8 miejsce, awansując w stosunku do roku 2018 o dwie pozycje.

W rankingu uwzględniono trzy wytyczne, na które składa się całościowa ocena wydziału: potencjał naukowy, jakość kształcenia oraz współpraca z zagranicą. Szczegółowe informacje odnośnie rankingu można znaleźć na stronie Rzeczpospolitej.Czytaj więcej

Ranking kierunków studiów "Perspektywy 2019"

Uprzejmie informujemy, że w rankingu Perspektywy 2019 większość kierunków WPiA UKSW awansowało w klasyfikacji najważniejszego dla maturzystów rankingu kierunków studiów:

  •     Prawo uzyskało pozycję 6 (w 2018 była to pozycja 9);
  •     Administracja uzyskała pozycję 3 (w 2018 była to pozycja 5);
  •     Stosunki międzynarodowe utrzymały pozycję 7.
     

Nowe kierunki studiów podyplomowych na WPiA

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą nowych studiów podyplomowych prowadzonych na WPiA:

Zapisu na studia dokonuje się poprzez INTERNETOWĄ REKRUTACJĘ KANDYDATA (IRK). Planowany termin rozpoczęcia zajęć - listopad 2019 r.  Zajęcia będą odbywać się na WPiA UKSW w Warszawie przy ul. Wóycickiego1/3.Czytaj więcej

Gratulacje dla Pana Prof. dr. hab. Marka Michalskiego

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10 czerwca br. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Dziekan WPiA prof. dr hab. Marek Michalski został ponownie powołany na stanowisko Prezesa Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Serdecznie gratulujemy!

Wykłady Profesorów wizytujących

Uprzejmie informujemy, że w czerwcu 2019 r. na WPiA odbyły się wykłady gości z zagranicy:
- prof. Vakhtang Maisaia z Caucasus International University: International Security Problems (3-7 czerwca),
- prof. Volodymyr Kossak z Lwowskiego Uniwersytety Narodowego im. Iwana Franki: Zasady prawne działalności inwestycyjnej na Ukrainie (12-14 czerwca).Czytaj więcej

Doktorat Honoris Causa dla Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupa Celestino Migliore

Z przyjemnością informujemy, o nadaniu tytułu Doktora Honoris Causa Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Celestino Migliore, wieloletniemu nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce, a obecnie nuncjuszowi apostolskiemu w Rosji. Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odczytał prof. Marek Michalski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji. Laudację na cześć honorowego doktora wygłosiła prof. Irena Lipowicz, która wśród przesłanek nadania tej zaszczytnej godności wymienia wybitny wkład Laureata w rozwój dyplomacji kościelnej i trwałych stosunków międzynarodowych, zasługi Arcybiskupa dla budowania pozytywnych relacji między światem nauki – między innymi teologią i prawem kanonicznym – a światem dyplomacji, wybitne osiągnięcia w dyplomacji dwustronnej, a także propagowanie wiedzy o Stolicy Apostolskiej wśród polskiej społeczności akademickiej, w wymiarze nie tylko teologicznym, ale także instytucjonalnym. Warto dodać, że jest to pierwszy doktor honoris causa promowany na WPiA. Serdeczne gratulacje dla czcigodnego Laureata.Czytaj więcej

Informacje dla promotorów nt. Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA)

Na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) wszystkie pisemne prace dyplomowe przed egzaminem dyplomowym muszą zostać sprawdzone w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) - zgodnie z art. 76 ust. 4 ww. ustawy.

Informacje nt. Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA)

Czytaj więcej

Studia II stopnia - Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Serdecznie zapraszamy od roku akademickiego 2019/2020 na studia II st.

- kierunek Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach