Master in International Relations

Pracownicy WPiA UKSW na międzynarodowej konferencji "GIS ODYSSEY”

W dniach 10-14 września br. w Perugii (Umbria, Włochy) grupa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UKSW w składzie: prof. dr hab. Marek Michalski (Dziekan Wydziału), i dr hab., prof. UKSW, Grażyna Szpor, dr Kamil Czaplicki, dr Wojciech Federczyk, dr Katarzyna Roszewska i dr Aleksandra Syryt, uczestniczyła w jubileuszowej 25. międzynarodowej konferencji naukowej Geographic Information Systems Conference and Exhibition „GIS ODYSSEY”, której publikacje są indeksowane w bazie Web of Science.Czytaj więcej

II edycja studiów podyplomowych Ochrona danych osobowych w Kościele

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja na II edycję Studiów podyplomowych Ochrona Danych Osobowych w Kościele.

Program studiów został uzgodniony z PUODO i obejmuje materiał m. in. z zakresu ogólnych zagadnień ochrony danych osobowych, praw i obowiązków kościelnych osób prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych wg RODO, szczególny akcent kładąc na specyfikę ochrony danych osobowych w Kościele. Program studiów obejmuje 160 godzin, a zajęcia odbywają się w formie wykładów, warsztatów oraz debat eksperckich. Planowany termin rozpoczęcia to 23 listopada 2018 r. Koszt studiów wynosi 4700 PLN za dwa semestry.

Studia podyplomowe Ochrona danych osobowych w Kościele zostały objęte patronatem Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czytaj więcej

Rekrutacja na studia niestacjonarne na WPiA

Rekrutacja na studia niestacjonarne Administracji I i II stopnia, Prawo - jednolite studia magisterskieCzytaj więcej

Ranking Wydziałów Prawa

Szanowni Państwo z przyjemnością informujemy że w rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej” z dnia 18 czerwca 2018 r. WPiA UKSW został sklasyfikowany na 10 miejscu. Jest to już drugi – obok rankingu Perspektyw – ranking odnotowujący uznaną pozycję Naszego Wydziału.

Czytaj więcej

Zaproszenie na konferencję naukową pt. "Europejska kultura prawna"

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową pt. "Europejska kultura prawna" organizowaną przez Katedrę Prawa Rzymskiego, która odbedzie się w dniu 17.10.2018 r.  (środa) w Auli Schumana w b. 21.

Program konferencji

Zaproszenie na konferencję pt. "Ugoda Mediacyjna - jakość, skuteczność, satysfakcja"

W dniu 12 października 2018 r. w Warszawie, odbędzie się konferencja pt.: „Ugoda Mediacyjna - jakość, skuteczność, satysfakcja" organizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Konferencja odbędzie się w Audytorium Maximum na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3.Czytaj więcej

Zaproszenie na konferencję naukową pn. „Wpływ zmian klimatu na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej"

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową pn. "Wpływ zmian klimatu na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej" organizowaną przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 października 2018 r. w Auditorium Maximum (b. 21) na ul. Wóycickiego 1/3.

Szczegóły pod linkiem: http://klimada2.ios.gov.pl/konferencja-naukowa-2018/

Program konferencji

Czytaj więcej

Zaproszenie na konferencję z cyklu Filozoficzne Aspekty Prawa Karnego

Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego UKSW ma zaszczyt zaprosić Studentów i Doktorantów na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.  "Wielkie Nazwiska w Nauce Filozofii i Prawa Karnego w XX i XXI wieku" z cyklu Filozoficzne Aspekty Prawa Karnego. Konferencja odbędzie się 14 listopada 2018 roku w Auli im. Roberta Schumana, Auditorium Maximum UKSW. Więcej informacji na temat konferencji pod linkiem.

Czytaj więcej

Zaproszenie na seminarium pt. "Drugi Okrągły Stół Sądownictwa Konstytucyjnego"

Katedra Prawa Konstyucyjnego serdecznie zaprasza na seminarium "Drugi Okrągły Stół Sądownictwa Konstytucyjnego", które odbędzie się 22 listopada (czwartek), w Auli Roberta Schumana (bud. nr 21 - Auditorium Maximum). Szczegółowe informacje, wraz z programem seminarium oraz odnośnikiem do formularza rejestracyjnego, znajdują się na stronie internetowej Katedry Prawa Konstytucyjnego pod adresem:
http://www.constlaw.uksw.edu.pl/pl/ii-okragly-stol.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach