Ograniczenia w dostępie do obiektów UKSW

Szanowni Państwo,
na podstawie Zarządzenia Nr 65/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 oraz Decyzji Nr 73/2020 Kanclerza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-19, postanawia się co następuje:
Wprowadza się ograniczenia w dostępie do obiektów UKSW:

  1. Pracownicy Uniwersytetu mogą wejść na teren obiektu na podstawie zaświadczenia wydanego przez kierownika jednostki lub na podstawie spersonalizowanej karty UKSW (karta biblioteczna, karta wydruku centralnego) - Załącznik Nr 1 do niniejszej Decyzji;
  2. Wizyty interesantów w siedzibie uczelni są możliwe po uprzednim umówieniu mailowym i potwierdzeniu terminu spotkania przez właściwego pracownika Dziekanatu.

Obsługa studentów i toku studiów realizowana jest wyłącznie w sposób zdalny. Prosimy o przesyłanie skanów podań na adres mailowy właściwego Dziekanatu.Czytaj więcej

Przyznanie grantu dr Magdalenie Satorze

Miło nam poinformować, że Pani dr Magdalena Satora  znalazła się w gronie laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki. Projekt naukowy pt. „Majątki templariuszy we Francji w okresie upadku zakonu (1307-1318)” w ramach konkursu Opus 19 uzyskał dofinansowanie w kwocie 207 120 zł.

Celem nagrodzonego projektu  jest analiza losów majątku francuskich templariuszy w trakcie trwania procesu zakonu oraz w pierwszych latach po jego zakończeniu - szczegółowa analiza obejmie motywy i skutki decyzji hierarchów kościelnych oraz władców świeckich, dotyczących przekazywania dóbr należących do zakonu. Podejmę  również próbę podsumowania finansowego procesu we Francji - porównania szacunkowej wielkości majątków tamtejszych templariuszy z kosztami procesu. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy te sumy wpłynęły na ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące dalszego losu dóbr zakonu. To wszystko pozwoli zabrać głos w dyskusji na temat rzeczywistej roli Filipa Pięknego w sprawie templariuszy – podkreśla dr Magdalena Satora.Czytaj więcej

Dziesięć postulatów dla zmian w ewaluacji dyscypliny nauki prawne

Pracownicy naukowi Instytutu Nauk Prawnych UKSW opracowali opinię nt. postulowanych zmian w ewaluacji dyscypliny nauki prawne. Opinia została opracowana przez zespół w składzie: prof. dr hab. Marek Michalski z Katedry Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej, dr hab. Artur Kotowski, prof. ucz. z Katedry Teorii i Filozofii Prawa, dr Aleksandra Syryt z Katedry Prawa Konstytucyjnego – na zlecenie Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych.Czytaj więcej

Zaproszenie na ogólnopolskie spotkanie romanistów i starożytników

Katedra Prawa Rzymskiego WPiA UKSW oraz Sekcja Praw Antycznych KNoKA PAN uprzejmie zapraszają na ogólnopolskie spotkanie romanistów i starożytników. Spotkanie odbędzie się on-line na platformie Cisco Webex Meetings w dniu 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 16:00.
 Program spotkania:
1. Referat - prof. dr hab. Tomasz Giaro: Prawo rzymskie pod rządami narodowego socjalizmu.
2. Dyskusja.
Link do spotkania na platformie Cisco Webex.

Zbiórka darów dla bezdomnych psów i kotów

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce darów dla schroniska dla zwierząt w Chełmie. Liczymy na Państwa pomoc i wsparcie, zachęcamy do włączenia się do akcji pomimo pandemii.

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową "Współczesne wyzwania postępowania cywilnego"

W dniach 14 - 15 grudnia 2020 r. (poniedziałek, wtorek) odbędzie się w formie webinarium konferencja "Współczesne wyzwania postępowania cywilnego" organizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego we współpracy z Katedrą Prawa Rodzinnego. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

HARMONOGRAM KONFERENCJI

Linki do dołączenia do wydarzenia (webex): 14 grudnia oraz 15 grudnia.Czytaj więcej

Nauczanie zdalne - nowe zarządzenie Rektora

Od 30 listopada do 22 grudnia zajęcia dydaktyczne na UKSW będą prowadzone na odległość w trybie synchronicznym. Tradycyjna forma zajęć dopuszczona jest wyłącznie na Wydziale Medycznym.Czytaj więcej

Zaproszenie na Konferencję IV Okrągły Stół Sądownictwa Konstytucyjnego

W dniu 27 listopada 2020 r. (piątek) odbędzie się w formie webinarium konferencja "IV Okrągły Stół Sądownictwa Konstytucyjnego" organizowana przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego. Serdecznie zapraszamy do rejestracji poprzez wypełnienie, do 15 listopada br., formularza rejestracyjnego. Link do formularza, a także program spotkania naukowego znajdują się na stronie internetowej Katedry Prawa Konstytucyjnego.

Publikacja monografii w wydawnictwie Routledge

Informujemy, że w Wydawnictwie Routledge ukazała się monografia naukowa pt. „Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030” zredagowana przez K. Cichos, J. A. Sobkowiak, R. Zenderowski, R. F. Sadowski, B. Zbarachewicz i S. Dziekoński.
W pracy nad monografią uczestniczyło ponad 50 pracowników UKSW z siedmiu różnych dyscyplin naukowych, w tym pracownicy Wydziału Prawa i Administracji.Czytaj więcej

Nominacje Profesorów z WPiA UKSW do Komisji Dyscyplinarnej przy RGNiSW

Prof. dr hab. Marek Michalski oraz prof. dr hab. Jadwiga Pazdan zostali powołani do Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2021 - 2024.
Serdecznie gratulujemy!

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach