Sukces Pana Alana Koseckiego, studenta IV roku na naszym Wydziale.

Z wielką radością informujemy, że student IV roku Pan Alan Kosecki zajął drugie miejsce w Konkursie Debiutantów Kwartalnika Probacja. Pan Alan jest członkiem Koła Naukowego Prawa Karnego Materialnego WPiA UKSW, którego opiekunem jest Pan dr Piotr Zakrzewski.

Link do strony Kwartalnika:
https://probacja.com/resources/html/cms/MAINPAGE

Najnowsza monografia autorstwa dr hab. prof. Ucz. Artura Kotowskiego

 

 

 

 

Informujemy, że ukazała się najnowsza monografia autorstwa dr hab. prof. Ucz. Artura Kotowskiego pt. „Wykładnia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w świetle empirycznych badań orzecznictwa”, wyd.DiG, Warszawa 2022

 

 

 

 

 

Czytaj więcej

Gratulacje dla dr Piotra Burczaniuka

Miło nam poinformować, iż pracownik naszego wydziału dr Piotr Burczaniuk, adiunkt w Katerze Teorii i Filozofii Prawa, postanowieniem Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego z dnia 14 lipca 2022 r. został odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Legislacji. Uroczystego wręczenia odznaki dokonał w dniu 29 lipca 2022 r. Prezes Rządowego Centrum Legislacji Pan dr hab. Krzysztof Szczucki.

Czytaj więcej

Oxfordzka Encyklopedia Prawa UE - Oxford Encyclopaedia of EU Law

Szanowni Państwo,

w lipcu nakładem Oxford University Press ukazała się Oxfordzka Encyklopedia Prawa UE - Oxford Encyclopedia of EU Law. Jest ona wynikiem dużego projektu wydawniczego (1000 haseł), w którym wzięli udział prawnicy z czołowych europejskich ośrodków akademickich. W encyklopedii znalazły się hasła opracowane przez prof. ucz. dr hab. Natalię Kohtamäki. Serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej

Nowa monografia pod współredakcją naukową Dziekana WPiA

 

Mamy przyjemność poinformować, że Instytut De Republica wydał nową monografię pod redakcją naukową Dziekana WPiA UKSW dr hab. Bogumiła Szmulika prof. uczelni i Prodziekana WPiA UKSW Dr hab. Jacka Jaworskiego.

Publikacja pod tytułem „Prawo własności warstwowej. Zagadnienia wybrane” to efekt konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut De Republica oraz Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej w 2021 roku.

Książka zawiera wielowątkowe ujęcie tematu i podejście z kilku perspektyw oraz ma stać się fundamentem dla dalszej dyskusji.

 

 

 

Czytaj więcej

Powołanie dr hab. prof. ucz. Artura Kotowskiego w skład Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych.

Informujemy, że Pan dr hab. prof. ucz. Artur Kotowski powołany został w skład Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych.

Serdecznie Gratulujemy

Kadencja składu Sądu Giełdowego wynosi 3 lata.

Czytaj więcej

Udział prof. UKSW dr hab. Piotra Zapadki w Radzie Naukowej prestiżowego kongresu.

Mamy przyjemność poinformować, iż prof. UKSW dr hab. Piotr Zapadka będzie członkiem Rady Naukowej tegorocznej (jubileuszowej) edycji Kongresu Regulacji Rynków Finansowych (FinReg) 2022, organizowanego przez Instytut Allerhanda przy współudziale Giełdy Papierów Wartościowych i Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegóły w poniższym linku. Serdecznie gratulujemy !!!Czytaj więcej

Gratulacje dla Prof. Cezarego Mika

 
Prof. dr hab. Cezary Mik z dniem 7 czerwca 2022 r. został nominowany na listę arbitrów i koncyliatorów Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 10 grudnia 1982 r. 
Link z dodatkowymi informacjami znajduje się tutaj: CN.144.2022-Eng.pdf (un.org)
Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja w Katedrze Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego

 
Uprzejmie informujemy o nowej monografii naukowej pt. "Dialog sądowy w sferze praw człowieka" pod redakcją naukową doktoranta w Katedrze Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego mgr Bartłomieja Oręziaka.
Czytaj więcej

Nowa publikacja autorstwa prof. Mariusza Muszyńskiego

Miło nam pinformować, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ukazała się nowa publikacja autorstwa prof. ucz. dr. hab. Mariusza Muszyńskiego pt. Siła. Norma. Idea. Prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym. Tom 3.

Czytaj więcej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach