Przejdź do treści

Wydziałowa Rada Studentów, w skrócie WRS, jest kolegialnym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów UKSW na szczeblu Wydziału, reprezentującym ogół jego Studentów. Wybór członków WRS odbywa się co roku. Wybory powszechne spośród studentów danego Wydziału odbywają się w grudniu b.r.

Do kompetencji WRS należy:

  • wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału
  • opiniowanie programów studiów
  • wyrażanie opinii dotyczących ogółu Studentów Wydziału w ich imieniu
  • decydowanie o środkach finansowych przekazanych na mocy uchwały Zarządu
  • uzgadnianie kandydatur do pełnienia funkcji kierowniczych dotyczących bezpośrednio spraw studentów

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie lub problem związany z uczelnią, zgłoś się do nas! Postaramy się pomóc lub wskażemy osobę albo miejsce, gdzie powinieneś się zwrócić.

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku – https://www.facebook.com/WRSWPiAUKSW/

W skład Wydziałowej Rady Studentów WPiA w kadencji trwającej do końca 2024r. wchodzą:

Wiktoria Zwolińska – Przewodnicząca WRS WPIA, studentka I roku Prawa. Członkini Parlamentu Studentów UKSW. Przewodnicząca Komisji ds. Organizacji Projektów Zarządu Samorządu Studentów UKSW. Wiecznie uśmiechnięta optymistka, lubiąca pracę z ludźmi. Otwarta na różne pomysły, nie boi się wyzwań. Członkini Koła Naukowego Prawa Karnego Procesowego oraz Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego. Miłośniczka dobrych kryminałów i wędrówek górskich.

Patrycja Płatos – Wiceprzewodnicząca WRS WPIA, studentka III roku Administracji. Wiceprzewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów UKSW. Sekretarz Zarządu Samorządu Studentów UKSW oraz Wiceprzewodnicząca WRS-u WPiA w 2023r. , a także członkini Komisji ds. Współpracy i Marketingu Samorządu Studentów UKSW. Przedstawicielka studentów w Radzie Wydziału WPiA oraz przedstawicielka WPiA  w Komisji Finansowania Organizacji Studenckich. Prywatnie absolwentka Szkoły Muzycznej. W wolnym czasie gra na fortepianie, pogłębia wiedzę z zakresu prawa handlowego oraz lubi przeczytać dobry thriller kryminalny.

Kinga Góźdź – Sekretarz WRS WPIA, studentka II roku Prawa. Skarbnik Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego, a także członkini Komisji ds. Nauki i Rozwoju Samorządu Studentów UKSW. Uczestniczy w III edycji Akademii Liderów Sprawiedliwości. Absolwentka szkoły muzycznej. Jej zainteresowania skupione są wokół muzyki, polityki oraz nauk społecznych. Ceni sobie czas spędzony w gronie znajomych, zawsze chętnie służy pomocą i uwielbia pracę z ludźmi.

Maksymilian Marchlewicz – członek WRS WPIA, student II roku Prawa. Członek i Wicemarszałek Parlamentu Studentów UKSW, koordynator zespołu ds. rozrywki przy Komisji ds. Współpracy i Marketingu Samorządu Studentów UKSW. Człowiek, który ceni sobie szczerość i otwartość. Skory do działania i niesienia pomocy.

Zofia Wielgórska – członkini WRS WPIA, studentka III roku Prawa. Członkini Parlamentu Studentów UKSW, Prezes Koła Naukowego Prawa Medycznego i Farmaceutycznego, Skarbnik Koła Naukowego Prawa Karnego Materialnego. Absolwentka II edycji Akademii Liderów Sprawiedliwości. Pełna Pasji i uśmiechnięta, zaangażowana w życie. Można usłyszeć ją na wieli Konferencjach Naukowych, ostatnio szczególnie interesuje się tematyką prawa medycznego i prawnokarną ochroną doświadczających przemocy w rodzinie. Poza uczelnią miłośniczka morza Bałtyckiego i surfingu.

Agnieszka Borowiec – członkini WRS WPIA, studentka II roku Prawa. Członkini Komisji ds. Współpracy i Marketingu oraz Komisji ds. Rozwoju i Nauki Samorządu Studentów UKSW. Osoba pełna zapału do działania i podejmowania wyzwań, z łatwością rozwiązująca wszelkiego rodzaju spory. Miłośniczka prawa karnego. W wolnych chwilach oddaje się swoim pasjom – matematyce i sztuce oraz spędzaniu czasu z najbliższymi.

Idalia Zamiela – członkini WRS WPIA, studentka I roku Prawa. Starostka swojego roku. Chętna do pomocy innym i gotowa do poświęceń. Prawnym obszarem zainteresowań jest głównie prawo rzymskie, a poza prawem historia, rysunek, film i poezja. W wolnych chwilach oddaję się również jodze, szachom i łamigłówkom matematycznym.