Przejdź do treści

Wydziałowa Rada Studentów, w skrócie WRS, jest kolegialnym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów UKSW na szczeblu Wydziału, reprezentującym ogół jego Studentów. Wybór członków WRS odbywa się co roku. Następne wybory powszechne spośród studentów danego Wydziału odbędą się w grudniu 2022 r.

Do kompetencji WRS należy:

  • wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału
  • opiniowanie programów studiów
  • wyrażanie opinii dotyczących ogółu Studentów Wydziału w ich imieniu
  • decydowanie o środkach finansowych przekazanych na mocy uchwały Zarządu
  • uzgadnianie kandydatur do pełnienia funkcji kierowniczych dotyczących bezpośrednio spraw studentów

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie lub problem związany z uczelnią, zgłoś się do nas! Postaramy się pomóc lub wskażemy osobę albo miejsce, gdzie powinieneś się zwrócić.

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku – https://www.facebook.com/WRSWPiAUKSW/

W skład Wydziałowej Rady Studentów WPiA w kadencji trwającej do końca 2022 wchodzą:

Karol Rogala – Przewodniczący WRS WPiA, student IV roku Prawa, członek Parlamentu Samorządu Studentów UKSW, Prezes Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego oraz przedstawiciel studentów w Senackiej Komisji ds. organizacyjno-regulaminowych. Poza uczelnią działacz społeczny, absolwent i uczestnik licznych projektów z zakresu zarządzania projektami, działań strażniczych i dyscypliny prawa. Do jego zainteresowań naukowych należą zagadnienia ustrojowe, ze szczególnym uwzględnieniem prawa wyborczego oraz tematyki samorządu terytorialnego. Miłośnik lekkoatletyki, skoków narciarskich, piłki nożnej, historii oraz polityki.

Patrycja Płatos – Wiceprzewodnicząca WRS WPIA, studentka III roku na kierunku Administracja. Sekretarz Zarządu Samorządu Studentów UKSW, a także członkini Komisji ds. Współpracy i Marketingu przy Samorządzie Studentów UKSW. Prywatnie absolwentka Szkoły Muzycznej. W wolnym czasie gra na fortepianie, pogłębia wiedzę z zakresu prawa handlowego i szuka nowych partnerów do nawiązywania współpracy.

Mateusz Grabowski – Sekretarz WRS WPiA, student I roku prawa. Członek Parlamentu Samorządu Studentów UKSW oraz Komisji ds. Współpracy i Marketingu. Człowiek chętny do działania i zawsze gotowy do niesienia pomocy innym. Wiecznie uśmiechnięty optymista. Ceni sobie czas spędzony w gronie znajomych. W współpracy docenia otwartość i wyrozumiałość.

Maciej Pajda – członek WRS WPiA, student IV roku prawa. Członek i Sekretarz Parlamentu Samorządu Studentów UKSW. Uczynna dusza, która zawsze chętnie pomoże w razie potrzeby i, jak to określa, „u niego drzwi są zawsze otwarte”. Jego głównym obszarem zainteresowań jest prawo administracyjne oraz cywilne, w tym prawo nowoczesnych technologii, a poza prawem – polska scena polityczna. W wolnych chwilach oddaje się swoim pasjom, jakimi są jazda na rowerze, Football Manager, a w przysłowiowym międzyczasie próbuje bawić się w programowanie.

Martyna Peas – członkini WRS WPiA, studentka III roku prawa. Absolwentka kierunku administracja. Moje prawnicze zainteresowania skupiają się głównie na prawie cywilnym, postępowaniu cywilnym, prawie rodzinnym oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Interesuję się sztuką i malarstwem oraz historią I i II Wojny Światowej. W wolnym czasie lubię rysować i malować.

Maksymilian Koszyczarek – członek WRS WPiA, student IV roku prawa. Wielu studentów zna mnie z mojej aktywnej działalności studenckiej na rzecz WRS WPiA UKSW i Samorządu Studentów UKSW. Prowadzę działalności lobbingową na rzecz wprowadzenia na WPiA UKSW programu informacji prawnej Lexoteka dla wszystkich studentów wyżej wymienionego wydziału. Udzielam się również w uniwersyteckiej studenckiej poradni prawnej, gdzie świadczę pro publico bono nieodpłatną pomoc dla osób z problemami natury prawnej. Pragnę nadmienić, że najciekawszą rzeczą jaką kiedykolwiek robiłem była służba w armii. W ramach programu Legia Akademicka MON, odbyłem kurs podoficerski w 18 Bielskim Batalionie Powietrznodesantowym. Swoją przygodę z armią kontynuowałem praktykując prawo w wojskowych jednostkach Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W związku z powyższym moje zainteresowania dogmatyczne są skondensowane wokół dyscyplin jurysprudencji prawnej jaki mi są: prawo wojskowe, prawo finansowe, prawo medyczne i farmaceutyczne, prawo międzynarodowe publiczne. Prywatnie interesuje się historią powszechną, stosunkami międzynarodowymi, polityką, piłką nożną i sportami walki (posiadam 8,3 kiu w karate shotokan).

Wydziałowa Rada Studentów