Przejdź do treści
logo WPiA

Wydział Prawa i Administracji (WPiA) jest jednym z wydziałów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jako część UKSW kieruje się refleksją nad integralnym dziedzictwem ludzkiej wiedzy, a także wiernością prawdzie oraz inspiracją chrześcijańską.

Na Wydziale zatrudnionych jest ponad 100 pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne i badania naukowe. Wśród nich są: sędziowie sądów powszechnych, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, członkowie Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, eksperci Sejmu, Senatu oraz Prezydenta RP, adwokaci, radcy prawni i prokurato­rzy, ambasadorzy, pracownicy urzędów centralnych w tym Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Prowadzimy badania nad istotą i działaniem prawa w różnych jego dziedzinach, nad rolą i zadaniami współczesnej administracji zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym oraz nad stosunkami międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem Europy i USA.

WPiA
SESJA DO KATALOGU WYDZIALU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO. FOT: MAREK KORLAK; ASYSTENT: ZBIGNIEW DASZCZUK; MAKIJAZ: KATARZYNA LEWANDOWSKA

Wydział oferuje wykształcenie wyższe – licencjackie i magisterskie, na kierunkach:

Studia na kierunku Administracjia i Prawo prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, studia na kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni oraz Stosunki międzynarodowe prowadzone są w formie stacjonarnej.

Studia prawnicze są jednolitymi, pięcioletnimi studiami magisterskimi. Administracja oraz Stosunki międzynarodowe prowadzone są w formie studiów pierwszego oraz drugiego stopnia. Studia na kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni prowadzone są w formie studiów pierwszego stopnia.

Zarządzeniem Rektora UKSW z dnia 23 lutego 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji utworzono studia doktoranckie w zakresie prawa.

Wydział Prawa i Administracji prowadzi także studia podyplomowe, na które zapraszamy wszystkie osoby posiadające tytuł zarówno magistra, jak i licencjata.

Na Wydziale funkcjonują liczne Studenckie Koła Naukowe. Aktywnie działa także Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna, Samorząd Studentów UKSW oraz Wydziałowa Rada Studentów.