Przejdź do treści
Badowski Mateusz

Mgr Mateusz Badowski, Katedra Prawa Informatycznego, m.badowski@uksw.edu.pl

Besiekierska Agnieszka

Dr Agnieszka Besiekierska, Katedra Prawa Informatycznego, a.besiekierska@uksw.edu.pl

Będkowski-Kozioł Michał

Dr Michał Będkowski-Kozioł, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego, pok. 1751, m.bedkowski.koziol@uksw.edu.pl

Białecki Marcin

Dr Marcin Białecki, Katedra Postępowania Cywilnego, pok. 1757, m.bialecki@uksw.edu.pl

Błachnio Adam

Dr Adam Błachnio, Katedra Prawa Karnego, pok. 1703A, a.blachnio@uksw.edu.pl

Buk Krzysztof

Dr Krzysztof Buk, Katedra Prawa Finansowego i Ekonomii, k.buk@uksw.edu.pl

Buczkowski Adam

Dr Adam Buczkowski, Katedra Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji Publicznej, pok. 1736, ajf.buczkowski@gmail.com

Burczaniuk Piotr

Dr Piotr Burczaniuk, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, pok. 1757, p.burczaniuk@uksw.edu.pl

Chromicka Dorota

Mgr Dorota Chromicka, Katedra Prawa Informatycznego, dorota@chromicka.eu

Chybalski Piotr

Dr Piotr Chybalski, Katedra Prawa Konstytucyjnego, pok. 1745, p.chybalski@uksw.edu.pl

Cichos Katarzyna

Dr Katarzyna Cichos, Katedra Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji Publicznej, pok. 1736, k.cichos@uksw.edu.pl

Cieślik Ziemowit

Dr Ziemowit Cieślik, Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, pok. 1737, z.cieslik@uksw.edu.pl

Czaplicki Kamil

Dr Kamil Czaplicki, Katedra Prawa Informatycznego, pok.1756, k.czaplicki@uksw.edu.pl

Czarnecki Paweł

Dr Paweł Czarnecki, Katedra Prawa Pracy, pok. 1760, p.czarnecki@uksw.edu.pl

Czech Konrad

Dr Konrad Czech, Katedra Prawa Międzynarodwego i Europejskiego, pok. 1735, kjc441@nyu.edu

Czepek Jakub

Dr hab. Jakub Czepek, Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego, pok. 1741B, j.czepek@uksw.edu.pl

Dąbrowska Justyna

Dr Justyna Dąbrowska, Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego, pok. 1708,
j.dabrowska@uksw.edu.pl

Drobek Piotr

Mgr Piotr Drobek, Katedra Prawa Informatycznego, pok. 1756 p.drobek@uksw.edu.pl

Dzięcielska Natalia

Mgr Natalia Dzięcielska, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, n.witula@uksw.edu.pl

Federczyk Wojciech

Dr Wojciech Federczyk, Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska , pok. 1740, w.federczyk@uksw.edu.pl

Frysztak Małgorzata

Dr Małgorzata Frysztak, Katedra Prawa Finansowego i Ekonomii, pok.1774, m.frysztak@uksw.edu.pl

Fuchs Dariusz

Dr hab. Dariusz Fuchs prof. uczelni, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, pok. 1758, d.fuchs@dariuszfuchs.pl

Gałka Katarzyna

Mgr Katarzyna Gałka, Katedra Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego, pok. 1739, k.galka@uksw.edu.pl

Gawron Przemysław

Dr Przemysław Gawron, Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa, pok. 1715, p.gawron@uksw.edu.pl

Gawrysiak-Zabłocka Aleksandra

Dr Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego, pok. 1755, a.gawrysiak.zablocka@uksw.edu.pl

Gierach Ewelina

Dr Ewelina Gierach, Katedra Prawa Konstytucyjnego, pok. 1745, e.gierach@uksw.edu.pl

Gładoch Monika

Dr hab. Monika Gładoch, prof. uczelni, Katedra Prawa Pracy, Kierownik, pok. 1766, gladoch_law@wp.pl

Godek Sławomir

Dr hab. Sławomir Godek, prof. uczelni, Katedra Historii Ustroju i Prawa w Polsce, pok.1715, s.godek@uksw.edu.pl

Gołąb Łukasz

Dr Łukasz Gołąb, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego, pok.1738, l.golab@uksw.edu.pl

Gontarz-Dobrowolska Marta

Dr Marta Gontarz-Dobrowolska, Katedra Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych, m.gontarz-dobrowolska@uksw.edu.pl

 

Góra Dariusz

Dr hab. Dariusz Góra, prof. uczelni, pok. 1704, d.gora@uksw.edu.pl

Granat Mirosław

Prof. dr hab. Mirosław Granat, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Kierownik Katedry, pok.1745, m.granat@uksw.edu.pl

Graniszewski Leszek

Dr hab. Leszek Graniszewsk, prof. uczelni, pok. 1741 a, leszek.graniszewski@wp.pl

Gryszczyńska Agnieszka

Dr hab. Agnieszka Gryszczyńska, prof. uczelni, Katedra Prawa Informatycznego, pok. 1756, a.gryszczynska@uksw.edu.pl

Grzelak-Bach Katarzyna

Dr Katarzyna Grzelak-Bach, Katedra Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego, pok. 1739, katarzynagrzelakbach@gmail.com k.grzelak-bach@uksw.edu.pl

Gut Dagmara

Dr Dagmara Gut, Katedra Postępowania Administracyjnego, pok. 1734, d.gut@uksw.edu.pl

Hulicki Maciej

Dr Maciej Hulicki, Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego, pok. 1755, m.hulicki@uksw.edu.pl

Jakubiak-Mirończuk Aneta

Dr Aneta Jakubiak-Mirończuk, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, pok. 1757, a.mironczuk@uksw.edu.pl

Jagieła Mateusz

Mgr Mateusz Jagieła, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego pok. 1758, m.jagiela@gmail.com

Jaśkowska Małgorzata

Dr hab. Małgorzata Jaśkowska, prof. uczelni, Katedra Postępowania Administracyjnego, m.jaskowska@uksw.edu.pl

Jaśkowski Marek

Dr Marek Jaśkowski, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, pok. 1735, m.jaskowski@uksw.edu.pl

Jaworski Jacek

Dr hab. Jacek Jaworski, prof. uczelni, Katedra Postępowania Administracyjnego, pok. 1734, j.jaworski@uksw.edu.pl

Kamińska Renata

Dr hab. Renata Kamińska, prof. uczelni, Katedra Prawa Rzymskiego, pok. 1716, r_kaminska@uksw.edu.pl

Karbowska Sylwia

Mgr Sylwia Karbowska, Katedra Prawa Pracy, pok. 1760, s.karbowska@uksw.edu.pl

Karska Elżbieta

Prof. dr hab. Elżbieta Karska, Katedra Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego, pok. 1726, e.karska@uksw.edu.pl

Klimaszewski Michał

Dr Michał Klimaszewski, Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska, Adiunkt, pok. 1740, michal.klimaszewski@adwokatura.pl

Kohtamäki Natalia

Dr hab. Natalia Kohtamäki, prof. uczelni, Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, pok. 1737, n.kohtamaki@uksw.edu.pl

Kołatek Radosław

Dr Radosław Kołatek, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, pok. 1735, r.kolatek@uksw.edu.pl

Konieczna-Drzewiecka Beata

Dr Beata Konieczna-Drzewiecka, Katedra Prawa Informatycznego, pok. 1756, b.konieczna@uksw.edu.pl

Kornat Marek

Prof. dr hab. Marek Kornat, pok. 1741b, m.kornat@uksw.edu.pl

Kosek Mirosław

Ks. dr hab. Mirosław Kosek, prof. uczelni, Katedra Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich, pok. 1773, m.kosek@uksw.edu.pl

Kosieradzka-Federczyk Agata

Dr hab. Agata Kosieradzka-Federczyk, prof. uczelni, Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska , pok. 1740, a.federczyk@uksw.edu.pl

Kotas-Turoboyska Sławomira

Dr Sławomira Kotas-Turoboyska, Katedra Postępowania Cywilnego, s.kotas@uksw.edu.pl

Kotowski Artur

Dr hab. Artur Kotowski, prof. uczelni, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, pok. 1720, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych, a.kotowski@uksw.edu.pl

Kosonoga-Zygmunt Julia

Dr Julia Kosonoga-Zygmunt, Katedra Prawa Karnego, pok. 1703A,  j.zygmunt@uksw.edu.pl

Kułaga Łukasz

Dr hab. Łukasz Kułaga, prof. uczelni, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, pok. 1735, l.kulaga@uksw.edu.pl

Kwiatkowski Wojciech

Dr Wojciech Kwiatkowski, Katedra Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych, pok. 1733, wojciech-kwiatkowski@tlen.pl

Lipowicz Irena

Prof. dr hab. Irena Lipowicz, Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, pok. 1754, i.lipowicz@uksw.edu.pl

Loska Elżbieta

Dr hab. Elżbieta Loska, prof. uczelni, Katedra Prawa Rzymskiego, pok. 1716, e.loska@uksw.edu.pl

Łuczak Konrad

Dr Konrad Łuczak, Katedra Postępowania Administracyjnego, pok. 1734, k.luczak@uksw.edu.pl

Majchrzak Bartosz

Dr hab. Bartosz Majchrzak, prof. uczelni, Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska, pok. 1740, b.majchrzak@uksw.edu.pl

Majewski Jarosław

Prof. dr hab. Jarosław Majewski, Katedra Prawa Karnego, pok. 1753, j.majewski@uksw.edu.pl

Maksymiuk Magdalena

Dr Magdalena Maksymiuk, Katedra Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych, pok. 1733, maksymiuk.uksw@gmail.com

Manikowski Filip

Dr Filip Manikowski, Katedra Postępowania Cywilnego, pok. 1772, manikowski.filip@gmail.com

Masło Krzysztof

Dr Krzysztof Masło, Katedra Ochrony Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, pok. 1735, k.maslo@uksw.edu.pl

Maszkiewicz Mariusz

Dr hab. Mariusz Maszkiewicz, Katedra Regionalnych Studiów Strategicznych, pok. 1704a, urlop

Mędrzycki Radosław

Dr hab. Radosław Mędrzycki, prof. uczelni, Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, pok. 1737, r.medrzycki@uksw.edu.pl

Michalski Marek

Prof. dr hab. Marek Michalski, Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego, m_michalski@uksw.edu.pl

Mik Cezary

Prof. dr hab. Cezary Mik, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, pok. 1753, c.mik@uksw.edu.pl

Mikos-Sitek Agnieszka

Dr Agnieszka Mikos-Sitek, Katedra Prawa Finansowego i Ekonomii, pok. 1774, a.mikos@uksw.edu.pl

Milanowicz Aleksandra

Mgr Aleksandra Milanowicz, Katedra Prawa Karnego, pok. 1703A, a.milanowicz@uksw.edu.pl

Morawska Elżbieta

Dr hab. Elżbieta Morawska, prof. uczelni, Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, pok. 1739, e.morawska@uksw.edu.pl

Muszyński Mariusz

Dr hab. Mariusz Muszyński, prof. uczelni, Katedra Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji Publicznej, pok. 1728, m.muszynski@uksw.edu.pl

Ocieczek Grzegorz

Dr Grzegorz Ocieczek, Katedra Postępowania Karnego, g.ocieczek@uksw.edu.pl

Oktaba Robert

Dr Robert Oktaba, Katedra Prawa Finansowego i Ekonomii, pok. 1774, r.oktaba@uksw.edu.pl

Osuchowska Marta

Dr hab. Marta Osuchowska, prof. uczelni, Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego, pok. 1734, m.osuchowska@uksw.edu.pl

Pawłowski Szymon

Dr Szymon Pawłowski, Katedra Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji Publicznej, pok. 1736, s.pawlowski@uksw.edu.pl

Piskorz-Ryń Agnieszka

Dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. uczelni, Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, pok. 1737, a.piskorz.ryn@uksw.edu.pl

Płocha Ewa

Mgr Ewa Płocha, Katedra Postępowania Karnego, 1704, e.plocha@uksw.edu.pl

Pogłódek Andrzej

Dr Andrzej Pogłódek, Katedra Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych, pok. 1733, a.poglodek@uksw.edu.pl

Radomiński Konrad

Mgr Konrad Radomiński, Katedra Prawa Informatycznego, k.radominski@uksw.edu.pl

Rau Marcin

Dr Marcin Rau, Katedra Postępowania Karnego, m.rau@uksw.edu.pl

Reda-Ciszewska Anna

Dr Anna Reda-Ciszewska, Katedra Prawa Pracy, pok. 1760, a.reda@uksw.edu.pl

Romanowski Marcin

Dr Marcin Romanowski Katedra Teorii i Filozofii Prawa, urlop

Roszewska Katarzyna

Dr hab. Katarzyna Roszewska, prof. uczelni, Katedra Prawa Pracy, pok. 1766, k.roszewska@uksw.edu.pl

Rzotkiewicz Marek

Dr Marek Rzotkiewicz, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, pok. 1735, m.rzotkiewicz@uksw.edu.pl

Sikorski Sebastian

Dr hab. Sebastian Sikorski, prof. ucz. Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialanego, pok. 1737, 16.00-16.45 s.sikorski@uksw.edu.pl

Skibińska Ewa

Dr Ewa Skibińska, Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego, pok. 1708, e.skibinska@uksw.edu.pl

Słyk Jerzy

Dr Jerzy Słyk Katedra Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich, pok. 1773, j.slyk@uksw.edu.pl

Stanik Mariusz

Dr Mariusz Stanik Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego, pok. 1755, m.stanik.uksw@interia.pl

Strzępek Kamil

Dr Kamil Strzępek Katedra Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji Publicznej,0 strzepek@trybunal.gov.pl

Syryt Aleksandra

Dr hab. Aleksandra Syryt, prof. uczelni, Katedra Prawa Konstytucyjnego, pok. 1745, a.syryt@uksw.edu.pl

Szanciło Tomasz

Dr hab. Tomasz Szanciło, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, t.szancilo@uksw.edu.pl

Szczepaniec Maria

Dr hab. Maria Szczepaniec, prof. uczelni, Katedra Prawa Karnego, pok. 1731, m.szczepaniec@uksw.edu.pl

Szczepanowska Elżbieta

Mgr Elżbieta Szczepanowska, Katedra Postępowania Cywilnego, pok.1772, e.szczepanowska@uksw.edu.pl

Szczurowski Tomasz

Dr hab. Tomasz Szczurowski, Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego, pok. 1755, t_szczurowski@uksw.edu.pl

Szmigiero Maciej

Dr Maciej Szmigiero, Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, pok. 1737, maciej.szmigiero@gmail.com

Szmulik Bogumił

Dr hab. Bogumił Szmulik, prof. uczelni, Dziekan WPiA, Katedra Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych, Kierownik Katedry, Dziekan WPiA, pok. 1722, andersen@post.pl

Szpor Grażyna

Prof. dr hab. Grażyna Szpor, Katedra Prawa Informatycznego, Kierownik Katedry, pok. 1752, g.szpor@uksw.edu.pl

Szyrski Mariusz

Dr hab. Mariusz Szyrski, prof. uczelni, Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Adiunkt hab., pok. 1737, m.szyrski@uksw.edu.pl

Świerczyński Marek

Dr hab. Marek Świerczyński, prof. uczelni, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego, pok.1758, m.swierczynski@uksw.edu.pl

Świtała Krzysztof

Dr Krzysztof Świtała, Katedra Prawa Informatycznego, pok. 1756, k.switala@uksw.edu.pl

Tarwacka Anna

Prof. dr hab. Anna Tarwacka, Katedra Prawa Rzymskiego, pok. 1732, a.tarwacka@uksw.edu.pl

Tchórzewski Mateusz

Dr Mateusz Tchórzewski, Katedra Prawa Fiansowego i Ekonomii, pok. 1774, m.tchorzewski@uksw.edu.pl

Warchałowski Krzysztof

Ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. uczelni, Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego, pok. 1731, k.warchalowski@uksw.edu.pl

Waszczuk-Napiórkowska Jolanta

Dr Jolanta Waszczuk-Napiórkowska Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, pok. 1759, j.waszczuk@uksw.edu.pl

Wesserling Janusz

Dr Janusz Wesserling Katedra Teorii i Filozofii Prawa, pok. 1757, j.wesserling@uksw.edu.pl

Wicha Agnieszka

Mgr Agnieszka Wicha, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, pok. 1735, a.wicha@uksw.edu.pl

Wielec Marcin

Dr hab. Marcin Wielec, prof. uczelni, Katedra Postępowania Karnego, pok. 1704, m.wielec@uksw.edu.pl

Wielomski Adam

Prof. dr hab. Adam Wielomski, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, pok. 1741a, a.wielomski@uksw.edu.pl

Więckowski Zbigniew

Dr Zbigniew Więckowski, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego, pok. 1758, z.wieckowski@uksw.edu.pl

Wilbrandt-Gotowicz Martyna

Dr hab. Martyna Wilbrandt – Gotowicz, prof. uczelni, Katedra Postępowania Administracyjnego, pok. 1734, m.gotowicz@uksw.edu.pl

Wilczek-Karczewska Magdalena

Dr Magdalena Wilczek-Karczewska, Katedra Historii Ustroju i Prawa w Polsce, pok. 1715, m.wilczek.karczewska@uksw.edu.pl

Zabłocki Jan

Prof. dr hab. Jan Zabłocki Katedra Prawa Rzymskiego, pok. 1732, j.zablocki@uksw.edu.pl

Zakrzewski Piotr Dariusz

Dr Piotr Dariusz Zakrzewski, Katedra Prawa Karnego, pok. 1703A, p.d.zakrzewski@uksw.edu.pl

Piotr Zapadka

Dr hab. Piotr Zapadka, prof. uczelni, Katedra Prawa Finansowego i Ekonomii, p.zapadka@uksw.edu.pl

Żarnowiec Łukasz

Dr hab. Łukasz Żarnowiec, prof. uczelni, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, pok. 1758, l.zarnowiec@kancelaria-premium.pl