Przejdź do treści
PROF. STANISŁAW KONOPACKI
Kierownik Katedry Europeistyki
(18.01.1955 – 7.02.2017)

PROF. ANDRZEJ ZIELIŃSKI
Profesor UKSW
(14.11.1939 – 5.06.2018)

DR HAB. GRZEGORZ JĘDREJEK, prof. UKSW
Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego
(11.02.1973 – 19.01.2020)

PROF. DR HAB. MARIAN KALLAS
Kierownik Katedry Historii Ustroju i Prawa w Polsce
(3.12.1938 – 6.06.2020)

DR HAB. ZBIGNIEW RUDNICKI, PROF. UCZ.
Kierownik Katedry Teorii Stosunków Międzynarodowych
(25.11.1949 – 31.01.2022)