Przejdź do treści

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI

(kadencja 2020-2024)

 • Pełnomocnik Dziekana ds. organizacyjno-prawnych – dr Łukasz Gołąb
 • Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji Prac Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW – mgr Jacek Kołota
 • Zastępca Pełnomocnika Dziekana ds. organizacji prac Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW – dr hab. Jakub Czepek, profesor uczelni
 • Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji prac Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW – mgr Jacek Kołota
 • Zastępca Pełnomocnika Dziekana ds. organizacji prac Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW – dr hab. Jakub Czepek, profesor uczelni
 • Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych – dr Beata Zbarachewicz
 • Pełnomocnik Dziekana ds. systemu antyplagiatowego – dr hab. Natalia Kohtamäki, prof. uczelni
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Monitora Wydziału Prawa i Administracji UKSW – dr Piotr Chybalski
 • Pełnomocnik Dziekana ds. strony internetowej WPiA – mgr Konrad Radomiński
 • Pełnomocnik Dziekana ds. informacji naukowej i promocji WPiA – dr hab. Marta Osuchowska, prof. uczelni
 • Pełnomocnik Dziekana ds. mediów społecznościowych i czasopism studenckich – dr Justyna Dąbrowska
 • Pełnomocnik Dziekana ds. międzynarodowych – dr Maciej Hulicki
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus dla kierunku Administracja – dr Magdalena Wilczek-Karczewska
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus dla kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni – dr Magdalena Wilczek-Karczewska
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus dla kierunku Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej – dr Magdalena Wilczek-Karczewska
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus dla kierunku Prawo – dr Andrzej Pogłódek
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus dla kierunku Stosunki Międzynarodowe – dr Andrzej Pogłódek
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku Administracja – dr Anna Reda-Ciszewska
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni – mgr Mateusz Badowski
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku Prawo stacjonarne – mgr Elżbieta Szczepanowska
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku Prawo Niestacjonarne – dr Marcin Rau
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku Stosunki i Prawo Międzynarodowe – dr hab. Jakub Czepek, profesor uczelni